• Naujienos
 • Naujos ES sankcijos Rusijai – geležies ir plieno produktų importo iš Rusijos uždraudimas

  LR Užsienio reikalų ministerija informuoja, kad dar kartą išplėtus ES sankcijas Rusijai, nuo kovo 16 d. šalia kitų naujų sankcijų taip pat uždraustas geležies ir plieno produktų importas į ES. Draudimas taikomas produktams išvardintiems reglamento 2022/428 II priede išvardintiems produktams (iš esmės tai produktai, kuriems ES taiko prekybos apsaugos priemones (angl. safeguard) nustatytas reglamentu 2021/1029).

  Kartu numatomas pereinamasis laikotarpis, kad susitarimus sudarytus iki 2022 m. kovo 16 d. galima vykdyti iki birželio 17 d.

   

  Žemiau pateikiama ES reglamento ištrauka dėl minėto draudimo bei nuorodą į pilną reglamento tekstą.

  COUNCIL REGULATION (EU) 2022/428 of 15 March 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

  Article 3g

  1. It shall be prohibited:

  (a) to import, directly or indirectly, iron and steel products as listed in Annex XVII into the Union if they:

  (i) originate in Russia; or

  (ii) have been exported from Russia;

  (b) to purchase, directly or indirectly, iron and steel products as listed in Annex XVII which are located or which

  originated in Russia;

  (c) to transport iron and steel products as listed in Annex XVII if they originated in Russia or are being exported from

  Russia to any other country;

  (d) to provide, directly or indirectly, technical assistance, brokering services, financing or financial assistance,

  including financial derivatives, as well as insurance and re-insurance, related to the prohibitions in points (a), (b)

  and (c).

  1. The prohibitions in paragraph 1 shall not apply to the execution until 17 June 2022 of contracts concluded before 16 March 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such contracts.

  Uždraudus plieno produktų importą iš Rusijos ir Baltarusijos labai tikėtina, kad reglamentu 2021/1029 nustatytos importo kvotos iš šių valstybių nebus atidarytos nuo 2022 m. balandžio 1 d. Pasidalinsime kai bus atitinkamas šio reglamento pakeitimas.

  Reglamento dėl naujų sankcijų Rusijai pilnas tekstas:

  Lietuvių kalba: Publications Office (europa.eu)

  Anglų kalba: Publications Office (europa.eu)

  Esant neaiškumams siūlome vadovautis anglišku tekstu.

  Reglamentas dėl ES taikomų prekybos apsaugos priemonių importuojamiems plieno produktams (kuris labai tikėtina bus pakeistas kiek tai susiję su Rusija ir Baltarusija, tikslu neatidaryti kvotų importui iš šių valstybių nuo balandžio 1 d.)

  Lietuvių kalba: Publications Office (europa.eu)

  Anglų kalba: Publications Office (europa.eu)

   

  Europos Komisija atsižvelgdama į Rusijai ir Baltarusijai taikomas sankcijas pakoregavo į ES importuojamiems plieno produktams taikomas prekybos apsaugos priemones (angl. safeguard). Reglamentu 2022/434 panaikino Rusijai ir Baltarusijai nustatytas plieno produktų importo kvotas. Šių valstybių kvotas proporcingai paskirstė kitoms trečiosioms valstybėms. Atsižvelgiant į tai, kad sankcijų reglamentai numato 3 mėn. pareinamąjį laikotarpį, per kurį galima užbaigti sandorius, pradėtus iki sankcijų įvedimo, paprašėme Europos Komisijos išaiškinimų ar nuo 2022 m. balandžio 1 d. importuojant plieno gaminius iš Rusijos ir Baltarusijos bus galima naudotis „Kitų šalių“ kvotomis.

  Reglamentas 2022/434:

  Lietuvių kalba: Publications Office (europa.eu)

  Anglų kalba: Publications Office (europa.eu)

   

  EK Prekybos direktorato viešai paskelbtus paaiškinimus dėl Reglamento 2022/434, kuriuo panaikintos plieno produktų importo kvotos Rusijai ir Baltarusijai, taikymo.

  EK Prekybos direktoratas pateikė tokį paaiškinimą (laisvas vertimas): „Rusijos ir Baltarusijos plieno importo draudimai numato trijų mėnesių pereinamąjį laikotarpį esamoms sutartims nutraukti. Pereinamuoju laikotarpiu visoms prekėms, įsigytoms šiose šalyse pagal sutartis, sudarytas iki nustatytos datos (2022 m. kovo 2 d. Baltarusijai, kovo 16 d. Rusijai), įskaitant papildomas sutartis, būtinas šioms sutartims vykdyti, bus leidžiama patekti į ES.

  Tačiau kadangi nebeliks specialiai Rusijai ir Baltarusijai skirtos importo kvotos, šie produktai turės būti importuojami pagal (proporcingai padidintas) atitinkamų produktų kategorijų likutines kvotas, kurios taip pat leidžia importuoti be muito.“

  EK Prekybos direktorato paaiškinimai: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2369

   

  Nuorodos į susistemintą informaciją apie ES priimamas sankcijas Rusijai ir Baltarusijai ES Tarybos ir URM interneto svetainėse:

  https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/

  Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas | Lietuvos saugumo politika | Lietuva regione ir pasaulyje | Užsienio politika | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (urm.lt)

  Apie sankcijų taikymą praktikoje daugiau informacijos taip pat galima rasti LR muitinės tinklalapyje: https://lrmuitine.lt/web/guest/979

   

  LR Užsienio reikalų ministerijos informacija

Skip to content