• Naujienos
 • Lietuvos laisvosios rinkos instituto analitinė medžiaga „Kaip supaprastinti asmenų iš trečiųjų šalių įtraukimą į darbo rinką?“

  Tęsiantis karui Ukrainoje, Migracijos departamentas ir Užimtumo tarnyba skelbia palengvinusios Lietuvoje prieglobsčio ieškančių ukrainiečių priėmimo ir įdarbinimo procedūras.

  Lietuvos laisvosios rinkos institutas sveikina šį savalaikį valstybės institucijų sprendimą. Jis itin reikšmingas ne tik prieglobsčio atvykstantiems žmonėms, bet ir pačioms įstaigoms. Jos turės daugiau galimybių ir laiko susitelkti ties prieglobsčio prašytojų saugumu, teisėmis bei integracija.

  Ypatingos aplinkybės išryškina tai, kad pribrendo poreikis imtis nuoseklių migracijos procesų pokyčių, taip išlaisvinant valstybines institucijas atlikti savo svarbiausias funkcijas, o privačiam sektoriui perduodant atsakomybę už legaliai dirbti atvykstančiųjų asmenų atitikimą rinkos poreikiams.

  Todėl siūloma:

  • atsisakyti sukurtų biurokratinių priemonių – patvirtintų įmonių sąrašų, profesijų sąrašų, kvotų –  ir bendrai taikyti paprastas, logiškas bei skaidrias procedūras visoms profesijoms;
  • atsisakyti valstybės institucijų vykdomo rinkos testo, atvykstančiųjų kvalifikacijos ir darbo patirties patikrą perduoti darbdavių atsakomybei;
  • įgyvendinti informacijos apie anuliuotas vizas pasidalinimą su Šengeno erdvės informacine sistema, kad būtų sumažintas fiktyvių migrantų srautas ir migracijos tarnyboms tenkantis krūvis;
  • pereiti prie leidimo laikinai gyventi kaip pagrindinio darbo migracijos įrankio ir sudaryti galimybes jį gauti dar būnant užsienyje;
  • vykdyti kryptingą darbo imigracijos politiką, kad Lietuvos ūkis galėtų veikti pilnu pajėgumu ir atsilieptų į plėtros galimybes.

  Šiandien, kai Užimtumo tarnybai ir Migracijos departamentui tenka toks didžiulis darbo krūvis, išlaisvinti jas nuo šių perteklinių biurokratinių procedūrų yra itin aktualu.

  Tikimasi, kad tai bus naudinga Jūsų darbe. Su analitine medžiaga „Kaip supaprastinti asmenų iš trečiųjų šalių įtraukimą į darbo rinką?“ galite susipažinti šioje nuorodoje.

   

  Parengta pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto informaciją.

Skip to content