• Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2022: pratęsiamas įmonių paraiškų teikimo terminas

  Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 9 d. paskelbtas Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo (toliau – NAVA) 2022 metų konkursas, kurio metu nacionaliniais atsakingo verslo apdovanojimais bus pagerbtos įmonės, 2022 m. labiausiai prisidėjusios prie socialinės atsakomybės principų taikymo savo veikloje ir / ar už jos ribų.

  Skelbiamo NAVA 2022 metų konkurso nominacijos: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, „Aplinkai draugiškiausia įmonė“, „Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“, „Šeimai palankiausia darbovietė“, „Negalią turintiems žmonėms draugiškiausia įmonė“. Kiekviena iš šių NAVA nominacijų skirstoma į 3 kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas ir mažas įmones; vidutines įmones; dideles įmones. Labiausiai pasižymėjusi įmonė pagerbiama pagrindiniu apdovanojimu – „Metų socialiai atsakinga įmonė“.

  NAVA pretendentais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės. Pretendentai gali kandidatuoti į vieną, kelias ar visas nominacijas. Dėl kiekvienos nominacijos pildoma atskira paraiška (pridedama). Jei nominacijai (-oms) pretendentą teikia ne jis pats, o kitas asmuo, toks siūlymas turi būti su juo iš anksto suderintas, prie paraiškos pridedant tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us). Nominacijai „Metų socialiai atsakinga įmonė“ atskira paraiška nerengiama, o apdovanojimas skiriamas, atsižvelgiant į įmonių kitose jų teikiamose paraiškose pateiktą informaciją.

  Detalesnę informaciją ir paraiškų formas rasite čia.

  Įmonių paraiškas (Word formatu ir pasirašytas) prašome pateikti elektroniniu paštu adresu post@socmin.lt iki 2022 m. lapkričio 4 d. imtinai.

  Detalesnę informaciją, paraiškų formas ir ankstesnių metų nugalėtojus taip pat galite rasti adresu: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/imoniu-socialineatsakomybe-isa/nacionalinio-atsakingo-verslo-apdovanojimas.

  Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Darbo teisės grupę (patarėją Liudviką Gražulienę, tel. +370 687 29 395, el. paštas: liudvika.grazuliene@socmin.lt).

  PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO (Reg. Nr. (33.34Mr-53) SD-4052) elektroninio dokumento nuorašas

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Skip to content