• Naujienos
 • Logistikos sektoriaus mėnuo. Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

  Logistikos sektoriaus atstovus ir juo besidominčius kviečiame susipažinti su strategija, kurioje suformuluota susisiekimo sektoriaus vizija iki 2050 m., numatyti prioritetai, uždaviniai bei suformuluotos priemonės. Pasak dokumento rengėjų, rengiant dokumentą buvo detaliai išanalizuotos transporto sektoriaus (kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų, oro), pašto bei elektroninių ryšių tendencijos, atliktas scenarijų modeliavimas.

  Dėl geografinės padėties Lietuva nuo nepriklausomybės atgavimo laikų yra pozicionuojama kaip Europos susisiekimo sistemoje strategiškai svarbi šalis (Lietuvos teritoriją kerta vienas iš devynių pagrindinių TEN-T koridorių – Šiaurės ir Baltijos jūrų transporto koridorius, jungiantis Olandijos ir Belgijos jūrų uostus, Vokietiją, Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją). Lietuva yra transporto srautų ašyje ir gali aptarnauti dideles rinkas – Baltijos jūros regioną (104 mln. gyv.), Rytų Europą ir NVS (275 mln. gyv.), Vakarų Europą (310 mln. gyv.). Sektoriaus svarba atsispindi ir Lietuvos makroekonominiuose rodikliuose, 2019 m. transporto sektoriaus sukurta BVP dalis sudarė 13 proc. ir buvo vienas svarbiausių sektorių šalyje. Transporto ir saugojimo sektoriuje 2019 m. dirbo apie 8 proc. visų šalies užimtų asmenų. Tačiau nepaisant svarbaus ekonominio indėlio, sektoriuje reikalingi pokyčiai.

  Remiantis Europos transporto švieslentės duomenimis, pagal pasaulio konkurencingumo indekso infrastruktūros rodiklį1 (rodiklis apima transportą, energetiką) įvertis buvo tik 4,47 balo iš 7 galimų balų ir šalis užėmė šiek tiek aukštesnę nei vidurkis poziciją – 12 iš 26 ES valstybių. Lietuvos transporto sektorius susiduria su įvairiais iššūkiais – mažėjantis gyventojų skaičius šalyje, nepakankamas pasiekiamumas ir mažas junglumas šalies viduje, nėra greitojo geležinkelio, eismo saugumas žemesnis nei ES vidurkis, pasaulio globalizacija ir atsiveriančios užsienio valstybių sienos, augantis gyventojų mobilumas ir kt. Sparčiai keičiantis transporto poreikiams ir rūšims, tampa svarbu nustatyti bendrą kryptį, kuria bus vystomas šalies susisiekimo sektorius.

  Susisiekimo sektoriaus vizija iki 2050 m. pagrįsta dvejomis esminėmis dedamosiomis, t. y., draugiškumu aplinkai ir visuomenei bei ekonomika ir konkurencingumu. Siekiama sukurti tokią susisiekimo sistemą, kuri užtikrintų galimybę efektyviai, saugiai ir patogiai judėti tiek šalies viduje, tiek už jos ribų, laikantis visų aplinkosauginių standartų ir reikalavimų. Susisiekimo sistemos efektyvumas yra pagrindas konkurencingumui, kuris prisideda prie tvarios plėtros ir darnaus augimo. Strategija, kaip ilgalaikis planavimo dokumentas, yra nukreipta ir į šiuolaikinius pasaulio iššūkius susisiekimo sektoriuje – klimato kaita verčia pritaikyti transporto infrastruktūrą prie besikeičiančių klimato sąlygų, didėjančios ŠESD emisijos transporto sektoriuje skatina ieškoti sprendimų, mažinančių šį poveikį, visuomenės senėjimo tendencijos verčia šalis ieškoti susisiekimo sprendimų, pritaikytų vyresnio amžiaus asmenims.

  Pilną strategijos dokumentą rasite čia  – Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

   

   

  Parengta pagal LR susisiekimo ministerijos informaciją

Skip to content