• Naujienos
 • Lietuvos Verslo Tarybos pastabos ir pasiūlymai dėl Paveldimo turto mokesčio įstatymo Nr. IX-1239 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

  Lietuvos Verslo Taryba išnagrinėjusi Lietuvos Socialdemokratų partijos frakcijos siūlomą įstatymo projektą dėl Paveldimo turto mokesčio įstatymo Nr. IX-1239 6 ir 7 straipsnių pakeitimo kovo 16 d. raštu Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai pateikė pastabas ir pasiūlymus.

  Pagal šiuo metu galiojantį Paveldimo turto mokesčio įstatymą Lietuvoje paveldimas turtas, kurio vertė iki 150 000 eurų yra apmokestinamas 5 proc. tarifu, o paveldimas turtas, kurio vertė viršija 150 000 eurų – 10 proc. tarifu. Pagal Paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 str. mokesčių lengvata, kai paveldimas turtas yra neapmokestinamas, numatyta sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), globėjams (rūpintojams), globotiniams (rūpintiniams), seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims – t. y. sutuoktiniams ir artimiausiems giminaičiams. Įstatymo projektu siūloma keisti paveldimo turto apmokestinimą, kai Lietuvoje paveldimas turtas, kurio vertė iki 300 000 eurų, būtų apmokestinamas 5 proc. tarifu, o turtas, kurio vertė viršija 300 000 eurų būtų apmokestinamas 20 proc. tarifu. Taip pat, mokesčių lengvatos, kai turtą paveldi artimiausi giminaičiai, būtų netaikomos turtui, kurio vertė viršija 1 000 000 eurų.

  Įstatymo projekto aiškinamajame rašte iš esmės galima išskirti tris pagrindines priežastis, kodėl siekiama keisti Paveldimo turto mokesčio įstatymo Nr. IX-1239 6 ir 7 straipsnius: 1) šiuo metu iš paveldimo turto mokesčio surenkama maža Lietuvos biudžeto dalis; 2) paveldėjimo mokesčiai mažina turtinę nelygybę; 3) paveldėjimo mokesčiai didina galimybių lygybę.

  Lietuvos Verslo Taryba išreiškia nuomonę, kad Įstatymo projektas nepadės pasiekti užsibrėžtų tikslų, bet gali sukelti neigiamų pasekmių.

   

  Su Lietuvos Verslo tarybos raštu ir jame išdėstytais argumentais susipažinti galite ČIA.

Skip to content