• Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų vertybių programa, skirta LR politinėms partijoms

    Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai – istoriškai seniausia ir didžiausia regioninė Lietuvos verslo savivaldos organizacija, susikūrusi prieš šimtą metų, veikianti visuose šalies regionuose. Bendradarbiauja su valstybės institucijomis, atstovauja bendruosius verslo ir ginanti savo narių interesus. Teikia paslaugas, skatina smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą regioniniu lygmeniu ir verslo tarptautiškumą, vykdo valstybės deleguotąsias funkcijas. Lietuvoje veikiantys Rūmai yra europinio ir pasaulinio Rūmų tinklo, gyvuojančio jau ne vieną šimtmetį, dalis.  Aktyviai dalyvauja Europinių verslo struktūrų – Eurochambres, SMEUnited, Baltijos šalių prekybos ir pramonės rūmų veikloje, bendruose europiniuose projektuose.

    Įgyvendindami svarbią misiją – per verslo savivaldą bendradarbiauti su valstybės valdžia bei šiame dialoge būti socialiniu partneriu, Rūmai siekia ūkio bei visos valstybės gerovės ir deklaruoja vertybes su kuriomis galite susipažinti čia.

Skip to content