• Naujienos
 • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų susitikimas su Lietuvos Banko vadovais

  Birželio 1 d. įvyko Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovų susitikimas su Lietuvos banko valdybos pirmininku G. Šimkumi, Lietuvos banko valdybos nariu M. Jurgilu ir Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos vadove J. Govina. Susitikimo metu Lietuvos banko valdybos pirmininkas pristatė banko atliekamus popandeminės ekonominės būklės vertinimus. Susitikimo dalyviai aptarė problemas, su kuriomis susiduria Rūmų nariai, kuomet komerciniai bankai taiko perteklinius reikalavimus taikant pinigų plovimo prevencijos priemones ir būdus kaip užtikrinti, kad nenukentėtų sąžiningai dirbantis Lietuvos verslas.

  Lietuvos Bankas pateikė savo palankią nuomonę dėl įstatyminių iniciatyvų darbo užmokestį  ir kitus su darbo santykiais susijusius mokėjimus atlikti ne grynaisiais pinigais. Taip pat išreiškė požiūrį ir į kriptovaliutų naudojimą. Bankai negali turėti savo balansuose kriptovaliutų. Kriptovaliuta – tai turtas, kurio vertė labai kinta ir dėl to tai yra rizikingas turtas. Mūsų laukia ir skaitmeninis euras – tai Europos Centrinio banko iniciatyva.

  Vertinant paskolų ir palūkanų mokėjimo moratoriumo tęstinumą sunkumus patiriančioms įmonėms popandeminiu laikotarpiu,  banko vadovai teigė, kad geriausi rezultatai pasiekiami tiesiogiai įmonėms derantis su komerciniais bankais.

  Lietuvos banko vadovai informavo apie Europinę iniciatyvą apjungti Europos šalių įmonių registrų duomenis. Tai sąlygotų greitesnį įmonių duomenų rinkimą, duomenų dalijimasis sumažins įmonėms administracinę duomenų teikimo ir atnaujinimo naštą.

  „Verslo kasdiene patirtimi grįsta diskusija tik dar kartą parodė, kad verslas veikdamas kartu su valstybės institucijomis, gali pasiekti daug greitesnių ir efektyvesnių bei abipusiai naudingų rezultatų. Ir iš Lietuvos banko atstovų išgirdome lūkestį pateikti verslo įžvalgas kovos su šešėliu mažinimo, mokestinės aplinkos gerinimo bei kitose srityse“ – teigė Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas R. Varkulevičius.

Skip to content