• Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atviras laiškas socialiniams partneriams

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kreipiasi į socialinius partnerius – Lietuvos Respublikos Vyriausybę, profsąjungas ir kitas verslo organizacijas, kviesdami atnaujinti dialogą ir per likusį laikotarpį iki rinkimų kartu siekti tvaraus šalies ekonomikos augimo, socialinio teisingumo, švietimo, valstybės valdymo problemų sprendimo ir mokslo plėtros.

  Suprantame, kad Nacionalinis susitarimas nebuvo vien dvišalis, nebuvo vien Vyriausybės ir verslo susitarimas – pirmiausia įsipareigojome darbuotojams, visuomenei, socialinėms partnerėms (profsąjungoms) laikytis duoto žodžio. O Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai susitarimų laikosi.

  Suprasdami, kad likęs laikotarpis iki Seimo rinkimų neapsieis be politinių perturbacijų, Parlamente vietos bet kokia kaina siekiančių populistų skambių pareiškimų, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, įgyvendinami įstatymu jiems pavestas funkcijas „atstovauti savo nariams bendradarbiaujant su valstybės, valdžios ir valdymo institucijomis, užsienio šalių ūkio subjektais ir valstybinėmis institucijomis“, kviečia prie derybų stalo visus socialinius partnerius susitarti, kokie prioritetiniai tikslai keliami šiai Vyriausybei ir ką siekdami šių tikslų turi padaryti visi socialiniai partneriai.

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai siūlo neišmesti šių metų į priešrinkiminį laiko šiukšlių konteinerį, nesimėtyti kaltinimais ir netrankyti durimis, o, nusistačius aiškius trumpalaikius tikslus ir ilgalaikius siekius, juos įgyvendinti bendradarbiaujant ir išlaikant dialogą.

  Šis atviras laiškas inicijuotas regioninių prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovų 2020 m. sausio 16 d. įvykusiame Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidiumo posėdyje, pasirašytas visų regioninių rūmų prezidentų.

  Visas laiško tekstas – pridėtame dokumente.

Skip to content