• Kvietimas į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijos medžiagos ir Strateginio poveikio aplinkai vertinimo išvadų viešąsias konsultacijas

  Naujasis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (LRBP) – tai planas nustatysiantis šalies teritorijos erdvinio vystymosi kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrinsiantis, kad būtų suderinti galiojantys ir kuriami strateginiai planavimo dokumentai, turintys erdvinę išraišką. Naujojo LRBP sprendiniai galios iki 2030 m., o pasiūlyta vizija – net iki 2050 metų.

  LR teritorijos bendrojo plano organizatoriaus komanda informuoja apie artimiausius Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LRBP) koncepcijos medžiagos ir Strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) išvadų viešinimo renginius ir kviečia registruotis.

  Rugsėjo 5 d. 10.00-12.00 aplinkos ministras Kęstutis Mažeika ir LRBP rengimo komanda šią medžiagą pristatys LR Seimo nariams ir organizuos atvirą diskusiją. Pristatymą bus galima stebėti tiesiogiai LR Seimo puslapyje.

  Rugsėjo 5 d. visa LR teritorijos bendrojo plano (LRBP) koncepcijos medžiaga ir Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) bus paskelbti www.bendrasisplanas.lt svetainėje viešai konsultacijai. Šios medžiagos viešinimas vyks nuo rugsėjo 5 d. iki spalio 5 d. 

  Rugsėjo  11 d. 16.00-18.00 LRBP koncepcija ir SPAV ataskaita bus viešai pristatyta Klaipėdoje, Light House Coworking, Liepų g. 83.

  Rugsėjo  18 d. 16.00-18.00  vyks viešas LRBP koncepcijos ir SPAV ataskaitos pristatymas Kaune, Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19.

  Spalio 4 d. 13.00-18.00 Vilniuje, Nacionalinės atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC), Saulėtekio al. 5, organizuojama viešoji konsultacija – Tarptautinis forumas, kurio metu bus pristatoma LRBP koncepcija ir SPAV ataskaita ir skirtas laikas klausimas ir atsakymams LRBP bei SPAV rengėjams bei LRBP projekto organizatoriui.  Pristatymą bus galima stebėti tiesiogiai projekto FB paskyroje: https://www.facebook.com/bendrasisplanas/

  Kviečiame registruotis į LRBP koncepcijos ir SPAV viešinimo renginius.

Skip to content