• Kvietimas dalyvauti viešosiose konsultacijose apie žaliuosius viešuosius pirkimus

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, siekdama tobulinti žaliųjų pirkimų sistemos teisinį reglamentavimą, vykdo viešąsias konsultacijas, kuriose kviečia dalyvauti perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus (toliau kartu – pirkimų vykdytojai) ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius tiekėjus užpildant apklausos anketas.

  2021 m. atnaujinus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 pakeista žaliųjų pirkimų sąvoka ir vykdymo tvarka, išplėstas ekologinių ženklų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų taikymas, pirkimų vykdytojams sudaryta galimybė žaliųjų pirkimų reikalavimus taikyti visuose viešuosiuose pirkimuose.

  Žaliųjų viešųjų pirkimų apimtys per 2021 m. antrąjį pusmetį (trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirčius) pasiekė 24,9 proc. ir taip daugiau nei dvigubai viršijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ (aktualūs pakeitimai padaryti 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478) iškeltą 10 proc. tikslą. 2022 m. ne mažiau kaip 50 proc. viešųjų pirkimų, skaičiuojant pagal vertę, turi tapti žaliaisiais, o nuo 2023 m. žalias turės būti kiekvienas viešasis pirkimas.

  Tiekėjams skirta viešųjų konsultacijų apklausa siekiama įvertinti prekių, paslaugų ir darbų rinkos dalyvių pasirengimą pirkimų vykdytojams tiekti mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančius produktus, ekologinių ženklų ir aplinkosaugos vadybos sistemų paplitimą rinkoje, nustatyti su minimaliais prekių, paslaugų ir darbų pirkimams taikomais aplinkos apsaugos kriterijais susijusias praktines problemas, išsiaiškinti dalyvavimo žaliuosiuose viešuosiuose pirkimuose iššūkius.

  Viešosios konsultacijos vykdomos interneto svetainėje „E. pilietis“: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-zaliuju-viesuju-pirkimu.

  Viešųjų konsultacijų trukmė: iki 2022 m. kovo 3 d.

  LR aplinkos ministerijos informacija

Skip to content