• Kviečiame nanotechnologijų sektoriaus įmones dalyvauti verslo misijoje į Japoniją

  Enterprise Europe Network tinklo, veikiančio Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, partneriai, ES – Japonijos centras (angl. EU – Japan centre) kviečia nanotechnologijų sektoriaus įmones bei klasterius teikti paraiškas 2023 m. sausio 31 – vasario 3 dienomis dalyvauti  verslo misijoje į Japoniją, Tokiją.

  Misija organizuojama prie parodos NANO TECH EXPO

  Programa skirta ES MVĮ ir klasteriams, besidomintiems verslo su Japonija,  kurių specializacija yra nano ir mikro technologijos: medžiagos; vertinimas ir matavimas; gamybos technologija ir t.t.

  Išlaidos: ES – Japonijos centras padengia visas tiesiogiai su misija susijusias išlaidas: stendą prekybos mugėje, partnerystės veiklą, vertėjus žodžiu. Tikimasi, kad dalyvaujanti įmonė padengs kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas. ES –  Japonijos centras pasiūlys 600 EUR dotaciją.

  Dalyvaujančios įmonės turės galimybę:

  – pristatyti ir pareklamuoti savo technologiją viename iš pirmaujančių atvirų inovacijų renginių Japonijoje

  – susitikti su potencialiais verslo partneriais

  – sukurti naujų verslo galimybių

  – plėtoti partnerystę ir verslo bendradarbiavimą pasaulinėse rinkose

  Paraiškas galima teikti iki spalio 28 dienos.

  Daugiau informacijos ir registracija: https://www.eu-japan.eu/events/nanotech-clustersme-mission

Skip to content