• Kviečiame dalyvauti viešose konsultacijose dėl bendrovių teisės ir valdysenos reguliavimo sistemos tobulinimo

  Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia verslo, valstybinių institucijų, mokslo atstovus ir jiems atstovaujančias asociacijas bei organizacijas, taip pat investuotojus, aplinkosaugos organizacijas, nevyriausybines organizacijas ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti Europos Komisijos (EK) paskelbtose viešose konsultacijose dėl bendrovių teisės ir valdysenos reguliavimo sistemos tobulinimo. Nuomonę visi suinteresuoti asmenys gali pareikšti iki 2021 metų vasario 8 dienos.

  „Europos Komisijos iniciatyva, dėl kurios konsultuojamasi su visuomene, siekiama tobulinti Europos Sąjungos bendrovių teisės ir valdysenos reguliavimo sistemą ir paskatinti įmones didesnį dėmesį skirti ne tik trumpalaikei finansinei naudai, bet ilgalaikiam tvarios vertės kūrimui. Ji taip pat padėtų lengviau suderinti įmonių, jų akcininkų, vadovų, suinteresuotųjų šalių ir visuomenės interesus. Tokiu būdu įmonės savo veikloje geriau įgyvendintų su tvarumu ir žmogaus teisėmis, klimato kaita, socialiniais interesais, biologine įvairove susijusius klausimus“, – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka.

  Šios konsultacijos padės išsiaiškinti visuomenės nuomonę dėl Europos Sąjungos intervencijos poreikio ir tikslų, politikos formavimo variantų, jų kaštų ir naudos bei galiojančio nacionalinio reglamentavimo.

  EK analizuos viešų konsultacijų metu gautą informaciją, jos pagrindu spręs, kuriuos aspektus būtų galima išspręsti teisėkūros priemonėmis, o kuriuos – kitais papildomais veiksmais.

  Konsultacijų klausimyną kviečiame pildyti iki 2021 metų vasario 8 dienos. Klausimyną ir visą informaciją apie minėtą  konsultaciją galite rasti adresu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/public-consultation

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Skip to content