• Naujienos
 • Kviečiame dalyvauti apklausoje apie laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimą

  ES prekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis apima daugiau nei 70 rinkų visame pasaulyje ir suteikia naujų galimybių ES įmonėms, įskaitant MVĮ. Nuo ES eksporto priklauso beveik 36 mln. darbo vietų, iš kurių mažiausiai 6 mln. tiesiogiai sukūrė eksportuojančios MVĮ. Europos, labiau nei daugumos kitų pasaulio regionų, klestėjimas priklauso nuo prieigos prie užsienio rinkų ir ši tendencija ateityje tik stiprės. Iki 2020 m. 90 proc. pasaulinio augimo bus užtikrinama už ES ribų.

  Nors pastaruoju metu atlikta reikšmingų patobulinimų, suteikiančių Europos įmonėms daugiau galimybių gauti naudos iš prekybos susitarimų, pavyzdžiui, kasmet skelbiama ES laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo ataskaita ir sukurta patekimo į rinką partnerystė, vis dar reikia stiprinti atitinkamų suinteresuotųjų subjektų sąveiką. Pernelyg daug Europos įmonių vis dar nežino apie ES prekybos susitarimus ir yra nepakankamai supažindintos su praktiniais naudojimosi jais aspektais.

  Prekybos rūmai ir regioninės valdžios institucijos yra esminiai subjektai siekiant pagerinti įgyvendinimą visoje Europos Sąjungoje, nes jie yra arčiausiai vietos įmonių ir gali suteikti informacijos, kuri svarbi konkrečiam regionui. Norėdami sužinoti, kokie yra kiekvieno regiono poreikiai ir reikalavimai, RK ir EUROCHAMBRES kviečia jus dalyvauti šioje apklausoje.

  Apklausoje daugiausiai dėmesio bus skiriama svarbiausios LPS (galiojantiems ir sudarytiems, nors dar neįsigaliojusiems) ir ji vyks iki spalio mėn. vidurio. Rezultatai bus pateikti RK ir EUROCHAMBRES praktiniame seminare 2019 m. lapkričio mėn.

  Apklausos rezultatai taip pat papildys RK nuomonę, kurioje bus nagrinėjami platesnio masto ES prekybos politikos iššūkiai ir tai, kaip valdžios institucijos ir MVĮ galėtų naudotis prekybos susitarimais ir gauti iš jų naudos.

  Pradėti apklausą!

  Svarbu:

  • Apklausa pateikiama visomis ES kalbomis; norėdami pasirinkti kalbą, spustelėkite ant išskleidžiamojo meniu dešinėje ekrano pusėje.
  • Apklausoje galima dalyvauti iki 2019 m. spalio 15 d. 24.00 val.
  • Bus užtikrintas visų atsakymų konfidencialumas.

  ECON komisijos sekretoriato informacija

Skip to content