• Kūrybiniai čekiai COVID-19

  Primename, kad Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.
  Priemonės tikslas –  paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas.
  Remiama veikla – originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.
  Tinkami pareiškėjai  –  pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), atitinkančios Aprašo 21.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų; partneriai negalimi.
  Planuojama kvietimo finansavimo suma – 7 000 000 Eur.
  Didžiausia galima finansavimo suma – 70 000 Eur.
  Paraiškų teikimo tvarka: paraiška kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.
  Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2021–08–31 24:00 val.

  Dėl paraiškų teikimo konsultuoja LVPA:
  Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
  el. p. cekiai@lvpa.lt;
  tel. 8 620 16 927.
  Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais):
  el. p. dms@lvpa.lt, tel. 8 682 84182.
  Bendraisiais paraiškos teikimo klausimais konsultacijos teikiamos ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose:  Agnė Jaraitė, agne.jaraite@chamber.lt; +370 623 73520.
Skip to content