• Naujienos
 • Kurk Lietuvai projektas kviečia darbdavius dalyvauti apklausoje apie pameistrystę

  Vienas iš iššūkių, kurį pabrėžia Užimtumo tarnyba jau porą metų iš eilės – šalies darbo pasiūlos kvalifikacijų neatitikimas darbdavių poreikiams ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. 2018 m. Lietuvoje buvo 3 kartus daugiau nekvalifikuoto darbo ieškančių asmenų, nei tokių darbo skelbimų. Su kvalifikacijų problema susiduria ne tik Lietuvos darbdaviai – 20 proc. įmonių veiklą ribojo tinkamų kvalifikacijų turinčių darbuotojų trūkumas – bet ir užsienio investuotojai – net 62 proc. (iš 63 apklaustų Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo įmonių) teigia, jog kvalifikuotos darbo jėgos šalyje nepakanka arba iš dalies nepakanka.

  Remiantis Užimtumo tarnybos duomenimis, 2018 – 2019 m. Lietuvoje sparčiai augo statybos ir pramonės sektoriai. 2018 m. kas penkta įregistruota laisva darbo vieta buvo pramonės srityje (UT, 2018 m.). Pramonės sektorius yra vienintelis sektorius, kuriame laisvų darbo vietų skaičius per pastaruosius kelis metus nuosekliai augo (UT, 2020 m.). Daugiau nei pusė visų darbo skelbimų pramonės srityje – kvalifikuotiems darbuotojams.

  Darbdavių pasitenkinimo profesiniu mokymu tyrimas (2018 m.) parodė, jog gamybos įmonės, palyginus su kitais sektoriais, aktyviausiai bendrauja su profesinio mokymo įstaigomis. Dažniausia šio bendradarbiavimo forma – mokinių priėmimas į praktikas. Šis tyrimas taip pat parodė, jog per paskutinius 5 metus, būtent gamybos įmonės yra pagrindinis profesinio mokymo įstaigų absolventų darbdavys. Šios srities įmonės (kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų), kurios nesamdo profesinio mokymo įstaigų absolventų teigia, jog pagrindinė priežastis – per žema absolventų kvalifikacija.

  Tarptautinė patirtis rodo, jog pameistrystės programos yra sėkmingiausios, kai yra jaučiamas kvalifikuotų specialistų trūkumas ir kvalifikacijų neatitikimas darbo rinkai. Būtent gamybos sektorius Lietuvoje šiuo metu patiria šias abi problemas. Gamybos įmonės taip pat turi istoriškai glaudžius santykius su profesinio mokymo įstaigomis. Tai yra pagrindinė sąlyga reikalinga pameistrystės programų vystymui. Dėl šių priežasčių, būtent gamybos sektorius yra pasirinktas kaip pilotinė sritis tiriant pameistrystės mokymo formos plėtros galimybes. Tyrimo metu gauti rezultatai būtų pritaikomi ir kitiems ekonominiams sektoriams pameistrystės programų vystyme.

  Šiuo metu Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre (KPMPC) yra įgyvendinamas „Kurk Lietuvai“ programos projektas, kurio metu ieškoma galimybių identifikuoti efektyviausias pameistrystės vystymo priemones bei galimybes. Atliekama apklausa, kuria norima įvertinti darbdavių patirtis ir identifikuoti pagrindinius iššūkius su kuriais yra susiduriama įsitraukiant į pameistrystės organizavimą. Taip pat norima išgirsti darbdavių, kurie neturi pameistrių nuomonę bei požiūrį. Anketą kviečiami pildyti gamybos įmonių specialistai, kurie yra atsakingi už įmonės darbuotojų samdą ir / arba samdos strateginį planavimą. Surinkta informacija bus panaudota kuriant pagalbines priemones pameistrystės skatinimui Lietuvoje. 

  Apklausą rasite čia

Skip to content