• KTU rektoriui prof. Eugenijui Valatkai įteiktas sidabro „Darbo žvaigždės“ apdovanojimas

    Spalio 5 d. Centriniuose Kauno technologijos universiteto (KTU) rūmuose, Senato salėje vyko pirmasis šiais mokslo metais Universiteto Senato posėdis. Šio posėdžio metu Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) prezidentas Zigmantas Dargevičius kartu su KPPA rūmų generaline direktore Olga Grigiene universiteto rektoriui prof. Eugenijui Valatkai įteikė sidabro „Darbo žvaigždė“ – apdovanojimą už ypatingus nuopelnus ir Lietuvos universiteto 100-mečio proga.

    „Dėkoju Prekybos, pramonės ir amatų rūmams Lietuvoje už skirtą sidabro „Darbo žvaigždę“ – apdovanojimą, kuris buvo įsteigtas dar 1939 metais, siekiant skatinti dirbti Lietuvos ūkio ir žmonių gerovei. Tai – didelis įvertinimas, kurį priimu kaip ypatingos pagarbos ženklą, skirtą visai KTU bendruomenei, švenčiančiai Universiteto šimtmetį. Nuoširdus ačiū Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentui Zigmantui Dargevičiui ir generalinei direktorei Olgai Grigienei už sveikinimus!“, – priimdamas ypatingą apdovanojimą dėkojo KTU rektorius prof. Eugenijus Valatka.

    Posėdyje, kuriam pirmininkavo  Senato pirmininkas prof. Žilvinas Nakutis, ne tik aptarta daug Universitetui reikšmingų dokumentų, bet ir pagerbtas vienas iš Universiteto bendruomenės narių – prof. habil. dr. Mykolas Daunys. Už ilgametį nuoširdų pedagoginį, mokslinį darbą ir organizacinę veiklą prof. M. Dauniui buvo įteiktas padėkos raštas, kurį pasirašė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Skip to content