• KPPAR Prienų atstovybė dalyvavo Prienų ir Marijampolės miestų VVG projektinių veiklų pristatyme

  Sausio 14 d. projekto „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas“ įgyvendinimo metu vyko Prienų ir Marijampolės miestų vietos veiklos grupių (VVG) projektinių veiklų pristatymas. Tokiu būdu bendradarbiavimo tinklo nariai dalinosi informacija apie Prienų ir Marijampolės miestuose įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus, dalinosi gerąja patirtimi, siekiant tobulinti projektų darbuotojų kompetencijas teikiant įvairiapuses paslaugas projektų tikslinių grupių dalyviams.
  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės koordinatorė Roberta Ažukaitė renginio metu pristatė vykdytą rūmų projektą „Prienų miesto gyventojų verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas” ir jo rezultatus. Projekto vertė – 18 712,84 EUR.
   
  Taip pat renginyje projekto rezultatus ir veiklas pristatė VšĮ „ Baltijos gidas” direktorė Ramutė Milušauskienė (KPPAR Prienų atstovybės narys), kuri šiuo metu įgyvendina gidų rengimo programą. Projektas unikalus tuo, kad mokymai vyksta nuotoliniu būdu su aukščiausio lygio ekspertais gidų rengimo srityje, nes įprastai gidų mokymai vyksta gyvai.
   
  Renginyje vyko darbas grupėse, kurių tikslas buvo atskleisti opiausias problemas įgyvendinant projektus. Darbo grupėse rezultatas  rekomendacijos ir pasiūlymai VVG rengiant strateginius planus bei projekto vadovams įgyvendinant projektus.
Skip to content