-->
 • Marijampolės filialas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Sūduvos pramonės ir verslo asociacija

  Gegužės 4 d. Marijampolės regione verslui ir jo interesams atstovaujančios organizacijos Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas, atstovaujamas tarybos pirmininko Vyganto Subačiaus ir Sūduvos pramonės ir verslo asociacija (SPIVA), atstovaujama prezidento Vaido Šalaševičiaus, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

  Susitikimo metu buvo apžvelgta abiejų organizacijų istorija, joms bendradarbiaujant, vykdomos veiklos ir kartu pasiekti rezultatai, kurie džiugino. Organizacijų atstovams vieningai sutarus, buvo priimtas sprendimas toliau tęsti produktyvų bendradarbiavimą tarp organizacijų, taip skatinant spartesnį vietos verslo augimą, įmonių darbuotojų kompetencijos kėlimą, įrankių panaudojimą ES paramai gauti, taip gerinti vietos aplinką ne tik verslui, bet ir visuomenei.

  SPIVA valdybos pirmininkas Klemencas Agentas kvietė skirti daugiau dėmesio vietos švietimui ir kultūrai, finansiniui raštingumui bei paliesti Sūduvos identiteto klausimus.

  KPPAR Marijampolės filialo direktorė Kristina Grigė ir SPIVA vykdantysis direktorius Paulius Liškauskas pasidalino organizacijų veiklos patirtimis. Abi organizacijos, šiuo metu vienijančios iki 100 narių, tikisi sėkmingai atstovauti Marijampolės verslo bendruomenei kartu bendradarbiaujant su vietos kultūros, švietimo, sporto ir valdžios atstovais.

  ,,Sūduvos gidas”

Skip to content