• Naujienos
 • Kova su ankstyvuoju pasitraukimu iš švietimo sistemos

  KAUNO TECHNIKOS PROFESINIO MOKYMO CENTRO

  INFORMACINIS PRANEŠIMAS

  2020-01-14

  Kaunas

  Lietuvoje ankstyvas pasitraukimas iš švietimo sistemos yra ypatingai aktuali problema, kurią aštrina emigracija bei socialinė atskirtis. Nemažai jaunų žmonių nesiryžta siekti profesinio ar vidurinio išsilavinimo dėl patiriamų finansinių ar socialinių sunkumų, todėl dažniau pasirenka nekvalifikuotą darbą neįgiję profesijos arba išvyksta į užsienį. Daug profesinių mokyklų susiduria su šia problema, kuomet mokiniai neįgyja bendrojo išsilavinimo arba įstoja siekti vidurinio bei profesinio išsilavinimo, tačiau jo nebaigia.

  Kauno technikos profesinio mokymo centras (toliau – Kauno TPMC) vykdo programos „Erasmus+“ projektą, kurio tikslas yra sumažinti per anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančių mokinių skaičių siekiant pagerinti bendrojo ugdymo kokybę, kelti moksleivių mokymosi motyvaciją, tobulinant mokomųjų dalykų dėstymą, sukuriant moksleiviui draugišką, saugią, tolerantišką aplinką, padedant spręsti problemas, su kuriomis besimokantieji susiduria bei supažindinant juos su galimybėmis, kurias teikia įgytas išsilavinimas, mokymasis visą gyvenimą ir tarptautiškumas bei įgytos profesijos pripažinimas bei panaudojimas ne tik Lietuvoje, tačiau ir kitose Europos šalyse. Kursuose dalyviai ne tik detaliau susipažįsta su nagrinėjama problema, bet ir sužino, kurios metodikos yra veiksmingiausios dirbant su mokiniais, esančiais ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos rizikos grupėje, kas galėtų tokius mokinius sudominti pasilikti mokykloje, kokia mokytojų ar administracijos pagalba ar veiksmai, reikalingi sprendžiant šį klausimą, kaip į tai įtraukti tėvus ir vietos bendruomenę, kokios patirtys yra pasitvirtinusios kitose Europos šalyse.

  Pasak Kauno TPMC direktoriaus pavaduotojo ugdymui Tomo Pauliaus, šis projektas yra ypač aktualus ir tikimasi, kad jo metu darbuotojai ne tik patobulins savo kvalifikaciją, įgys naujų žinių kovoje su ankstyvu pasitraukimu iš švietimo sistemos, naujų įgūdžių bei kompetencijų dirbant su šios rizikos grupės mokiniais, bet vykdant šį projektą padidės bendruomenės tarptautiškumas, bus sukurtas planas/programa, kokių žingsnių imtis siekiant padėti besimokantiesiems įgyti išsilavinimą ir jis bus įgyvendinamas įstaigoje sprendžiant mokinių pasitraukimo klausimą: socialines, finansines problemas, motyvacijos skatinimą, mokymo proceso patrauklumo didinimą, santykių tarp mokinių ir mokyklos darbuotojų tobulinimą, mokinių galimybių plėtrą įgijus profesiją. Tokia programa taip pat bus priemonė kovojant su problemomis, kurias sukelia ankstyvas mokinių pasitraukimas: kontingento mažėjimas mokyklose, nedarbas, didesnė rizika nusikalsti, socialinės išmokos iš valstybės. T. Paulius taip pat tikisi, kad įgyvendinus sukurtą veiksmų planą mokymo(-si) patrauklumas padidės, o ankstyvas mokinių pasitraukimas iš Kauno TPMC sumažės.

  Projektas turi tiesioginį poveikį Kauno TPMC raidai ir plėtrai, o taip pat kokybės politikai, kuria siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas ir nuolat gerinti mokymo(-si) paslaugų tinkamumą. Tai yra svarus indėlis į formalaus ir neformalaus ugdymo proceso gerinimą, pasitelkiant gerąsias Europos patirtis bei pritaikant veiksmingas metodologijas kaip priemones mokymo(-si) tobulinimo veikloje.

  Projektas „Kova su ankstyvuoju mokinių pasitraukimu iš švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas“ finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

  Daugiau informacijos: Jurgita Urbė, profesijos mokytoja, tel. 8 645  72 334, el.p. jurgita.urbe@kautech.lt bei mokyklos internetinėje svetainėje www.kautech.lt

Skip to content