• Koronavirusas: Europos Komisija skiria 128 mln. EUR 23 mokslinių tyrimų projektams

  Reaguodama į nesibaigiančią koronaviruso pandemiją, Europos Komisija parems 23 naujus mokslinių tyrimų projektus ir jiems skirs 128 mln. EUR pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“.

  Finansuoti atrinktuose 23 projektuose dalyvaus 347 mokslinių tyrimų grupės iš 40 šalių (tarp jų 34 grupės – iš 16 ES nepriklausančių šalių). Finansavimą gavę mokslininkai galės ieškoti būdų kovoti su pandemija ir šalinti jos padarinius. Projektų tikslai:

  • keisti gamybos paskirtį, kad būtų galima greitai pagaminti gyvybiškai svarbių medicinos priemonių ir įrangos, reikalingų testavimui, gydymui ir prevencijai, pavyzdžiui, taikyti injekcinį liejimą ir adityviąją gamybą (3D spausdinimą) ir adaptyvius gamybos ir tiekimo grandinės metodus, taip pat pertvarkyti paslauginės gamybos tinklą, kad būtų įmanoma žaibiškai sureaguoti;
  • kurti medicinos technologijas ir skaitmenines priemones, kurios pagerintų aptikimą, stebėjimą ir pacientų priežiūrą, pavyzdžiui, kurti naujus greitesnės, pigesnės ir lengvesnės diagnostikos (įskaitant nuotolinę) prietaisus ir naujas sveikatos priežiūros darbuotojų apsaugos technologijas;
  • analizuoti vyriausybių ir visuomenės sveikatos sistemų atsakomųjų veiksmų poveikį elgsenai ir socialiniam bei ekonominiam gyvenimui, pavyzdžiui, psichikos sveikatai, įskaitant su lytimi susijusius rizikos veiksnių aspektus, ir socialinę bei ekonominę naštą; parengti plačias gaires politikos formuotojams ir sveikatos priežiūros institucijoms ir gerinti parengtį būsimiems panašiems įvykiams;
  • daryti išvadas vertinant dideles pacientų grupes (kohortas), susiejant kohortas ES ir už jos ribų, kad būtų geriau įvertinti tam tikri rizikos veiksniai ir taip pagerėtų galimų ligos priežasčių supratimas, kad būtų galima geriau kovoti su virusu ir būsimomis grėsmėmis visuomenės sveikatai;
  • stiprinti esamų ES ir tarptautinių kohortų tyrimo grupių bendradarbiavimą mezgant mokslinių tyrimų institucijų, kurios renka duomenis apie pacientų priežiūrą, ryšius, kad būtų galima atlikti pacientų ypatumų, rizikos veiksnių, gydymo saugos ir veiksmingumo ir galimų kovos su  koronavirusu strategijų tyrimus.

   

  Daugiau informacijos:

  Atrinkti mokslinių tyrimų projektai

  Su koronavirusu susijusių ES mokslinių tyrimų ir inovacijų svetainė

  Komisijos atsakas į koronaviruso grėsmę

   

Skip to content