• Naujienos
 • Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai kviečiami teikti paraiškas INVEGAI dėl dalinio pastoviųjų išlaidų kompensacijų arba vienkartinės išmokos

  Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdamos sumažinti dėl COVID-19 pandemijos susidariusias klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų išlaidas dėl išaugusių komunalinių paslaugų kainų ir sumažėjusių klientų skaičiaus, pradeda teikti kompensacijas ir vienkartines išmokas. Dėl priemonės „Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams“ klasifikuojamųjų apgyvendinimo teikėjai gali kreiptis iki 2022 m. gegužės 16 d.

  „Sumažėjus turistų skaičiui per pandemiją, klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai vis dar jaučia susidariusias pasekmes. Tęsti veiklą trukdo ir didėjančios komunalinių paslaugų kainos, todėl INVEGOS tikslas yra padėti klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams grįžti į vėžes ir nesustabdyti savo veiklos, – pasakoja Priemonių valdymo skyriaus vyresnioji projektų vadovė Ieva Petkevičiūtė. – Už vieną objektą bus kompensuojama iki 50 tūkst. Eur. Tačiau kompensacija yra skiriama tik vieną kartą, todėl klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas turės nuspręsti, ar kreipsis dėl kompensacijos, ar dėl vienkartinės išmokos.“

  Pagalba teikiama atitinkantiems kriterijus

  Pagal priemonę, klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjai gali kreiptis dėl kompensacijos už komunalines paslaugas arba vienkartinės išmokos už kambarius, esančius objekte, kuriame teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Tačiau prieš kreipiantis, klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai turės atitikti bendrus reikalavimus, kurie taikomi pagal abu pagalbos modelius.

  Pirmiausia reikėtų pasitikrinti, ar besikreipiančiam subjektui nėra iškelta nemokumo byla, jis nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas, o jei kreipiasi fizinis asmuo – ar nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla. Paraiškos pateikimo metu bus tikrinama, ar pareiškėjas nėra įtrauktas į sankcijų sąrašus, nėra gavęs neteisėtos pagalbos ir atitinka nustatytus minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus. Taipogi bus vertinama, ar paraiškos pateikimo metu klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos teikiamos paraiškoje nurodytame objekte. Pateikus paraišką, bus tikrinama, ar vykdomos pagrindinės veiklos rūšies kodas yra „Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla“ ir ar paraiškos pateikimo metu teikiamos klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos bei atitinkamais laikotarpiais kompensacijos ar vienkartinės išmokos gavėjas turėjo galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.

  Kitas svarbus kriterijus tikintis sulaukti pagalbos – paraiškos ir dokumentų pateikimas. Kartu su paraiška, tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims, privaloma pateikti užpildytą ir pasirašytą Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaraciją. Tuo atveju, jei kreipiasi didelė įmonė, vietoj SVV subjekto deklaracijos reikia pateikti Vienos įmonės deklaraciją. Jeigu kompensacijos ar vienkartinės išmokos gavėjas yra juridinis asmuo ir priklauso įmonių grupei, tuomet papildomai prašoma pateikti įmonių grupės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Kitas bendrai visiems taikomas reikalavimas – informacijos apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą, nurodant kompensacijos ar vienkartinės išmokos naudos gavėjo tapatybę ir išrašą iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos arba lygiaverčio kitos valstybės registro, jeigu šios informacijos nėra LR registruose, pateikimas.

  Planuojantiems kreiptis dėl kompensacijos

  Dėl 50 proc. patirtų išlaidų kompensacijos gali kreiptis tik juridiniai asmenys. Kartu su paraiška reikia pateikti įrodančius dokumentus, kad pajamos 2021 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo ne mažiau kaip 40 proc., o paraiškos pateikimo metu ir laikotarpiu iki 2019 m. gruodžio 31 d. turėjo išduotą apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Kad būtų galima apskaičiuoti maksimalią kompensacijos sumą, klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas turės pateikti sąskaitas faktūras už komunalinių paslaugų suteikimą, kuriose nurodytas suteiktų paslaugų skaičius ir kurios išrašytos laikotarpiu nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. šių paslaugų teikėjų ir (arba) statinio, kuriame yra įsikūręs objektas, savininko ir (arba) nuomotojo objekto adresu.

  Dėl vienkartinės išmokos gali kreiptis fiziniai asmenys ar juridiniai asmenys. Šiuo atveju yra skiriama 100 Eur vienkartinė išmoka už kiekvieną paraiškoje nurodytame objekte esantį kambarį arba numerį. Jei dėl išmokos kreipiasi juridinis asmuo, tokiu atveju bus tikrinama, ar Juridinių asmenų registre vienkartinės išmokos gavėjas yra registruotas ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. ir turėjo galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę teikti klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas paraiškoje nurodytame objekte, pirmą kartą vienkartinės išmokos gavėjui išduotą laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Taip pat bus tikrinama, ar 2021 m. patyrė ne mažesnį kaip 1 Eur nuostolį, remiantis vienkartinės išmokos gavėjo pelno (nuostolio) ataskaitos duomenimis. Fizinių asmenų atveju – bus atsižvelgiama į pagrindinės veiklos kodą ir ar apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimas yra galiojantis paraiškos pateikimo metu bei buvo išduotas ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.

  INVEGOS informacija

   

Skip to content