• Naujienos
 • Keičiasi dienpinigių mokėjimo tvarka: pokyčiai – jau vasarą

  Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Darbo ginčų komisijose pernai registruota beveik 5 400 prašymų išnagrinėti kilusius ginčus tarp darbuotojų ir darbdavių dėl dienpinigių ir jų avanso mokėjimo tvarkos. Atsižvelgiant į augantį prašymų skaičių, buvo priimti ir jau nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalios teisės aktų pakeitimai, kuriais siekiama apriboti darbdavio galimybę piktnaudžiauti dienpinigiais.

  Akcentuotina, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. dienpinigiai bus apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, tačiau dėl mažesnių dienpinigių dydžių profesinė sąjunga ir darbdavys galės susitarti kolektyvinėje sutartyje. Kai nėra tokios sutarties, dienpinigių dydžiai galės būti nustatyti vietiniame norminiame teisės akte. Visgi pastebėtina, kad abiem atvejais dienpinigių dydis turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

  Svarbu tai, kad kolektyvinėje sutartyje arba vietiniame norminiame teisės akte turės būti nustatyti mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus. Taigi turės būti įtvirtinti aiškūs ir objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos nustatomas konkretus dienpinigių dydis, taip užtikrinant darbuotojų lygiateisiškumą ir įgyvendinant nediskriminavimo principą.

  Nuo šiol darbdaviai, norėdami nustatyti mažesnius dydžius ir kriterijus, pagal kuriuos dydis diferencijuojamas, privalės, kaip tai numato Darbo kodeksas, informuoti raštu ir konsultuotis su darbuotojų atstovais. Atsiranda prievolė darbuotojus su dienpinigių dydžiais supažindinti raštu, jei jie nurodomi vietiniame norminiame teisės akte.

  Kokie pateikimo raštu atvejai laikytini tinkamais? Tinkamos visos informacinių technologijų priemonės ir būdai, pavyzdžiui, el. paštu, mobiliaisiais įrenginiais. Akcentuotina svarbiausia sąlyga – kad būtų galima nustatyti informacijos teikėją, turinį, pateikimo faktą, laiką, ir visą informaciją – išsaugoti.

  Komandiruotam darbuotojui grįžus iš komandiruotės, dienpinigiai turės būti perskaičiuoti ir neišmokėta jų dalis už praėjusio kalendorinio mėnesio komandiruotės dienas privalės būti išmokėta ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

  Dienpinigių mokėjimo tvarka keičiama siekiant mažinti abiejų pusių – darbuotojų ir darbdavių – nesutarimus, t. y. ginčų skaičių, siekiant lengviau išspręsti konkrečius darbo ginčus, užkirsti kelią galimiems darbdavio piktnaudžiavimo atvejams ir užtikrinti darbuotojų lygiateisiškumą.

  Teisės akto pakeitimą galite rasti čia – Nutarime dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo

  Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos informacija

Skip to content