• Naujienos
 • Kauno Verslo tarybos veikla pirmininkaujant KPPAR prezidentui

  Prieš daugiau nei metus, 2020 m. rugsėjo 19 dieną įvyko pirmasis Kauno verslo tarybos posėdis, kurio metu buvo pasirašyta Kauno miesto savivaldybės, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacijos bendradarbiavimo sutartis. Verslo tarybos pirmininku vieneriems metams bendru sutarimu buvo išrinktas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius.

  Verslo taryba, kurią sudaro po penkis deleguotus atstovus iš kiekvienos sutartį pasirašiusios šalies, yra patariamasis organas savivaldybei, veikiantis miesto bendruomenės socialinio ir ekonominio vystymosi skatinimo srityse. Vienas iš verslo tarybos siekių – daryti pozityvią įtaką miesto įvaizdžio ir strategijų kūrimui. Taip pat ketinama prisidėti prie įvairių plėtros programų įgyvendinimo ir verslo aplinkos tobulinimo.

  Per šiuos vienerius veiklos metus Verslo taryba ne tik stiprino tarpusavio partnerystę, bet ir skatino dialogą ir bendradarbiavimą tarp valdžios ir verslo bendruomenės.

  Antrajame verslo taryba diskutavo dėl Kauno miesto strateginio plano ir biudžeto. Šiame posėdyje taip pat dalyvavo Kauno miesto savivaldybės Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja Roma Vosylienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus atstovė Evelina Revuckaitė, Investicijų ir projektų skyriaus vadovė Aistė Lukaševičiūtė bei Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius. Posėdžio metu Verslo tarybos nariams buvo pateikti paaiškinimai kaip biudžeto asignavimai bus paskirstyti. Pristatant  strateginį planą verslininkai domėjosi Aleksoto inovacijų pramonės parko įrengimu, jo paskirtimi – kokios įmonės galės jame įsikurti, Ąžuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymu, Sporto halės rekonstrukcijos darbais, Kauno miesto dalies įtraukimo į UNESCO paveldo sąrašą projektu ir kt.

  Visuotinio karatino Lietuvoje metų įvyko ir virtualus verslo tarybos posėdis, kuri metu labai daug dėmesio skirta pagalbai nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui. Kauno PPA rūmai 2020-04-08 kreipėsi į Kauno miesto merą ir Verslo tarybą dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių 2020 m.; dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių 2021 m. tarifų sumažinimo, dėl kriterijų verslo subjektams, kuriems bus taikomas nuolaidos, dėl savivaldybės įmonių ir verslo subjektų, nukentėjusių nuo COVID-19, bendradarbiavimo. Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas Andrius Palionis pristatė Kauno miesto sprendimo projektą, kuriame numatyta 25 proc. sumažinti 2020 m. nekilnojamojo turto (toliau – NT) ir žemės mokesčius ir valstybinės žemės nuomos mokesčius vadovaujantis Vyriausybės nutarimu dėl karantino paskelbimo. Dėl Savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) įmonių ir verslo subjektų, nukentėjusių dėl COVID -19, bendradarbiavimo buvo atsižvelgta į rūmų pasiūlymą ir Mokėjimai (dėl delspinigių) buvo nukeliami 60 dienų, skaičiuojant terminą nuo karantino pabaigos. Tai taikytina ir bendrovėms, ir privatiems asmenims.

  Pasibaigus Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidento Zigmanto Dargevičiaus pirmininkavimo metams, paskutiniojo Verslo tarybos posėdžio, vykusio lapkričio 5 d. metu, Verslo tarybos pirmininku išrinktas Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius.

Skip to content