• Naujienos
 • Kauno verslo tarybos posėdis

  Kauno verslo taryba įkurta bendradarbiaujant Kauno miesto savivaldybei, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams ir Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacijai. Tai patariamasis organas, veikiantis miesto bendruomenės socialinio kapitalo, miesto ekonominio vystymo skatinimo,  verslo aplinkos tobulinimo srityse.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus Verslo taryboje atstovauja prezidentas Zigmantas Dargevičius, viceprezidentė Vaida Butkuvienė, tarybos narys Mantas Raišys, rūmų narys Tomas Jurgelevičius, rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė.

  Lapkričio 25 d. vyko Kauno verslo tarybos posėdis, kuriame svarstyti šie klausimai:

  • Verslo tarybos pirmininko išrinkimas. Nutarta Verslo tarybos pirmininku vienerių metų kadencijai išrinkti Kauno miesto savivaldybės merą Visvaldą Matijošaitį.
  • Kauno strateginio plėtros plano 2023–2030 metams rengimo tarpiniai rezultatai. Šiuo metu vyksta plano rengimas, sudarytos 8 darbo grupės, parengtas planas bus tvirtinamas miesto taryboje.
  • Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos panaudojimas viešai infrastruktūrai vystyti. Verslo atstovams kyla klausimas, kokios yra galimybės infrastruktūros plėtros įmoką už rekonstruojamas ir padidėjusias administracines patalpas nukreipti greta esančiai susisiekimo infrastruktūrai tvarkyti, remontuoti. Tas pats klausimas kyla ir naujų objektų statybos atveju. Surenkamas infrastruktūros plėtros mokestis, patekęs į savivaldybės biudžetą, negali būti panaudojamas kitoms ūkinėms reikmėms, kaip pavyzdžiui gatvių priežiūrai ar remontui. Šios lėšos yra panaudojamos tik naujos infrastruktūros kūrimui, statybai ar jos rekonstrukcijai arba kompensavimui vystytojams, investavusiems į naują ar rekonstruojamą infrastruktūrą. Taigi, jei infrastruktūra yra reikalinga miestui ar kitiems objektams, tuomet vystytojas sudaro infrastruktūros plėtros sutartį su miesto savivaldybe ir jo investicijos į naujai statomą ar rekonstruojamą infrastruktūrą gali būti kompensuojamos iš infrastruktūros plėtros mokesčio. Infrastruktūros plėtros įmoka negali būti panaudojama infrastruktūros paprastajam remontui.
  • Gyvenamosios statybos plėtra sodų bendrijose miesto teritorijoje šalia pramoninių zonų. Plečiantis gyvenamajai statybai sodų bendrijose, kyla problemos greta esančių pramonės įmonių veiklai, nes prasideda gyventojų skundai dėl gyvenimo sąlygų, triukšmo, užterštumo ir panašiai. Vadovaujantis teisės aktais, savivaldybė negali riboti vienbučių, dvibučių namų statybų sodų bendrijų teritorijose. Nutarta šį klausimą svarstyti 2022 m. birželio mėnesio.
  • Išorinės reklamos ant bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų pakabinimas. Verslininkai susiduria su problema, kai norima pakabinti išorinę reklamą ant bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų. Pavyzdžiui, jei daugiabučio namo pirmame aukšte esančių komercinių patalpų savininkas nori pakabinti reklamą, jam reikia surinkti 50+1% butų ir kitų patalpų savininkų sutikimų. Verslininkai siūlo du problemos sprendimo variantus: pirma, neprašyti iš pastato savininkų sutikimo įrengti išorinę reklamą, ir antra, išorinės reklamos vietą ir plotą suderinti tik vieną kartą, ir jei keičiama reklama (pavadinimas, spalvos, formos ir pan.), gauti sutikimo iš daugiabučio namo patalpų savininkų nebereikia. Vadovaujantis Reklamos įstatymu ir Civiliniu kodeksu, nėra galimybės neprašyti iš pastato savininkų sutikimo įrengti išorinę reklamą. Antras siūlymas yra priimtinas tuo atveju, jei pirmą kartą derinamas su pastato bendraturčiais reklamos projektas bus numatantis reklamos vietą, plotą, tipą ir pan., neįvardijant kitų reklamos detalių. Komercinių patalpų savininkai gali su pastato bendraturčiais suderinti labai nekonkretizuotus reklamos sprendinius, kad besikeičiantiems komercinių patalpų nuomininkams nereikėtų iš naujo gauti pastato bendraturčių sutikimo dėl išorinės reklamos.
Skip to content