• Naujienos
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose įvyko rūmų ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentų susitikimas

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Marius Horbačauskas susitikime rugpjūčio 13 d. aptarė verslo bendruomenei aktualius klausimus ir dviejų, verslą vienijančių ir atstovaujančių, organizacijų bendradarbiavimo tikslus.

  ,,Bendradarbiavimas tarp mūsų organizacijų vyko iki šiol, manau, kad tęsis ir toliau. Labai svarbu ką galime kartu nuveikti Kaune. Reikia tęsti narių atstovavimą ir kelti aktualius klausimus nacionaliniame lygmenyje dėl pandemijos sukeltų verslo sąlygų apribojimo, darbo jėgos trūkumo ir migracijos problemų, taip pat verslui labai aktualios žalio kurso, inovatyvumo ir konkurencingumo užtikrinimo priemonės“, – pažymėjo Zigmantas Dargevičius.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį 2003 m. balandžio 1 d., bendradarbiauja organizuodami bendrus renginius, atstovaudami narių interesams Kauno miesto savivaldybės verslo taryboje, Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupėje ir kituose formatuose.

  ,,Norime kalbėti apie artėjančius iššūkius pramonės transformavimo, žiedinės ekonomikos, skaitmeninimo srityse. Verslo atstovai supranta, kad pramonės įmonės technologiniuose procesuose turės mažinti į aplinką išmetamą anglies dvideginio kiekį ir įdiegti aplinkosauginius reikalavimus, tačiau šiandien jau reikia žinoti kaip tuos sprendimus įgyvendinti. Todėl labai svarbus bendradarbiavimas su mokslo atstovais ieškant praktinių sprendimų“, – kalbėdamas apie verslui aktualius klausimus pažymėjo M. Horbačauskas.

  Susitikimo metu buvo sutarta išgryninti ir suderinti abiejų organizacijų nariams svarbius klausimus, kartu atstovauti verslo interesams siekiant teigiamų pokyčių tiek nacionaliniame, tiek vietiniame lygmenyse. Sutarta artimiausiu metu išgryninti svarbius klausimus ir pateikti juos svarstyti Kauno miesto savivaldybės verslo tarybai.

Skip to content