• Naujienos
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslo bendruomenės susitikimas su LR Seimo nariais

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai spalio 23 d. sukvietė Rūmų narius į apskritojo stalo diskusiją su Lietuvos Respublikos Seimo nariais (išrinktais Kauno ir Marijampolės apskrityse ir  Kauno bičiulių grupės nariais).

  Tai jau tradicija tapusi apskritojo stalo diskusija. Džiugu, kad bendraujame ne tik prieš LR Seimo rinkimus, bet susitinkame kiekvienais metais prie bendro stalo aptarti verslui svarbių klausimų ir taip galime atstovauti Rūmų narių interesams. Šiuos, kasmetinius, susitikimus padeda organizuoti Andrius Kupčinskas, buriantis LR Seimo narius į Kauno bičiulių grupę.

  Susitikime dalyvavo beveik 50 dalyvių: LR Seimo nariai ir įvairiuose sektoriuose veikiantys Kauno PPA rūmų nariai.

  LR Seimo nariai, kurie dalyvavo diskusijoje: Algirdas Butkevičius, Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas; Andrius Kupčinskas, Ekonomikos komiteto narys; Laima Mogenienė,  Ekonomikos komiteto narė; Marius Matijošaitis Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Užsienio reikalų komiteto narys; Viktoras Pranckietis, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas, Ateities komiteto narys;  Vytautas Juozapaitis, Kultūros komiteto pirmininkas; Aurelijus Veryga,  Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Sveikatos komiteto narys; Justinas Urbanavičius, Aplinkos komiteto narys;  Kęstutis Mažeika Kaimo reikalų komiteto narys; Orinta Leiputė Sveikatos reikalų komiteto narė.

  Kauno PPA rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius įvardino, kas neramina verslą:  

  • Mažėjantys augimo tempai, mažėjantis eksportas, tarptautinių rinkų, ypatingai, su kuriomis dirba Lietuvos įmonės, lėtėjimas.
  • Apyvartinių lėšų trūkumas, dideli skolinosi kaštai ir sugriežtėjęs bankų vertinimas skolinant. Lėšos investicijoms: inovacijoms, skaitmeninimui, automatizavimui.
  • Darbuotojų trūkumas, senstanti visuomenė ir iš to sekančios problemos.
  • Infliacija ir darbo kaštų / darbo užmokesčio kilimas.
  • Jaunimo parengimas – ar verslas turės kvalifikuotų, rinkos poreikius atitinkančių darbuotojų?
  • Saugumas – ar esame pasiruošę grėsmėms? Svarbus užsienio politikos klausimų sprendimas.
  • Įsipareigojimų, numatytų ES politikoje įgyvendinimas (žaliasis kursas ir kt.)
  • Teisės aktų kokybė ir jų kaita.
  • Įvažiuojamo turizmo skatinimas.
  • Konkurencija su aplinkinėmis šalimis – valstybėmis: patrauklumas investuotojas ir mūsų gaminių ar paslaugų konkurencingumas palyginus su kaimynais.

  Pirmoje dalyje LR Seimo nariai trumpai apžvelgė teisės aktų projektus, aktualius verslo bendruomenei, kurie yra numatyti svarstyti LR Seimo darbotvarkėje, komitetuose.

  Antroje dalyje vyko diskusija įvairiais verslą dominančiais klausimais:

  • Kova su šešėline ekonomika – ar esamos ir vykdomos priemonės yra efektyvios?
  • Mokesčių reformos eiga
  • Nekilnojamojo turto mokestis
  • Biudžeto priėmimo klausimai
  • Prastovų kompensavimas sunkumus partiriančiai pramonei
  • Investicijos Ukrainoje, Ukrainos atstatymas ir verslo rizikų mažinimas bendradarbiaujant su Ukrainos įmonėmis.
  • Energetika: nors rinka ir liberalizuota, tačiau sunku rasti kompromisus su tiekėjais, alternatyvi energetikos vystymas patiria problemų dėl tinklo trūkumo.
  • Teisėkūros įtaka verslui: kokybiški teisės aktai, nekokybiškų teisės aktų korekcija.
  • Problematika keleivinio transporto sektoriuje.
  • Priemonės, paskatinančios refinansuoti turimas paskolas.
  • Statybų kodeksas ir nauji reikalavimai statybų verslui.
  • Kolegijų tinklo optimizavimas.
  • Darbuotojų trūkumas, lengvatos darbuotojams ir įsipareigojimai darbdaviui.
  • Įvažiuojamasis turizmas. Kaip numatoma vystyti įvažiuojamąjį turizmą?

  Nutarta tęsti bendradarbiavimą šiais ir kitais klausimais.

  Informacija: Daiva Vyšniauskienė, 8687 36240, daiva.vysniauskiene@chamber.lt

Skip to content