• Naujienos
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius sveikino 70 metų jubiliejų minintį Bioekonomikos plėtros fakultetą.

  Lietuvoje terminą „bioekonomika“ dar tik bandoma prisijaukinti, apie ją daug kalbama teoriškai, tačiau praktinės patirties nėra labai daug. Galime didžiuotis turėdami didžiulius išteklius bioekonomikai Lietuvoje plėtoti. Bioekonomikos plėtrai Lietuva turi miškus ir išvystytą žemės ūkį. Lietuva turi ir Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademiją bei jau 70 metų jubiliejų minintį Bioekonomikos plėtros fakultetą. Tai leidžia taikyti inovacijas ir sukurti didesnę pridėtinę vertę. Dar svarbiau – bioekonomikos plėtojimas gali prisidėti prie darbo vietų sukūrimo ir regionų atgaivinimo.

  ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas nuo 2019 m. sausio 1 d. pradėjo naują istorijos etapą kaip Bioekonomikos plėtros fakultetas. Šis fakultetas yra pirmasis Lietuvoje bioekonomikos mokslo plėtojimo ir tyrimų vystymo srityje. Fakultetas ruošia aukštos kvalifikacijos, profesionalius žemės ūkio ir regionų vystymosi politikos formavimo specialistus, gebančius kurti savąjį verslą. Plėtoja glaudžius ryšius su bioekonomikos verslo lyderiais bei valdymo institucijomis.

  Jau ne vienerius metus trunkanti bei finansų srities inovacijas skatinanti draugystė sieja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus, rūmuose veikiantį Kauno finansininkų klubą ir dabar jau Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros vardu vadinamą fakultetą, kartu organizuojamos konferencijos ir forumai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai kartu su fakulteto bendruomene dalyvauja apskritojo stalo diskusijos ir bendruose seminaruose. Rūmų nariai dalyvauja fakulteto baigiamųjų egzaminų komisijose bei priima studentus praktikoms.

  VDU ŽUA Bioekonomikos plėtros fakultetas vykdo unikalias studijų programas, orientuotas į vieną svarbiausių bioekonomikos sričių – žemės ūkį ir regionų vystymąsi.studentus ruošia pagal 4 bakalauro studijų programas (Logistika ir prekyba; Apskaita ir finansai; Kaimo plėtros administravimas; Kultūros ir turizmo vadyba) ir 6 Magistrantūros studijų programas (Apskaita ir finansai; Kaimo plėtros administravimas; Žemės ūkio ekonomika; Žemės ūkio verslo vadyba; Verslo logistika; Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba (Agri-food business management))

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, sveikindamas fakultetą su gražiu jubiliejumi, rūmų bendruomenės vardu palinkėjo, kad bendras darbas, valstybės ateities ir mokslo vardan, tęstųsi dar daug metų, kartu su jau 70 metų besitęsiančia Bioekonomikos plėtros fakulteto istorija. Linkėjo būti inovatyviems, atviriems naujovėms bei veikiant kartu atverti galimybes ekonomikos augimui.

   

Skip to content