• Naujienos
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo narių susirinkimas

  VšĮ Kėdainių profesinio rengimo centre vyko Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo narių susirinkimas. Kiekvieną mėnesį, susirinkimo metu filialo nariai supažindinami su darbdaviams aktualia informacija, kviečiami svečiai iš įvairių organizacijų ir valstybės institucijų, diskutuojami, aptariami filialo klausimai bei kviečiams įmonės – svečiai pristatyti savo veiklas.

  Svečiai

  Šįkart Kėdainių filialas sulaukė svečių iš Klaipėdos – UAB „Programa statybai“, kurie pristatė internetinę platformą, skirtą statybų sektoriui www.programastatybai.lt. Taip pat dalyvavo svečiai iš UAB „Autobleidas“, užsiimantys žemės ūkio, statybinės technikos, laivų, transportavimu. Klientų patogumui, įmonė įsteigė padalinį ir Kėdainiuose. Įmonė kviečia naudotis mobiliąja aplikacija „Autobleidas“, kurią galite parsisiųsti google play programėlėje.

  Bedarbystės tema

  Rugsėjo mėnesio susirinkime buvo diskutuojama apie bedarbystės problemas Kėdainių rajono savivaldybėje ir Covid-19 pandemijos situaciją Lietuvoje, galiojančią tvarką ir darbdavio atsakomybę.

  Svečiuose dalyvavo Užimtumo tarnybos prie SADM Kėdainių skyriaus vedėja Irena Petraitienė, kuri pristatė, kaip keitėsi bedarbių skaičius rajone per paskutinius metus. Jeigu 2019 m. gruodį Kėdainių r. savivaldybėje buvo registruota 9.4 % bedarbių, tai 2021 m. sausį šis skaičius buvo šoktelėjęs iki 19.3 %. Kauno rajone nedarbo lygis yra šiuo metu yra 12.8 %, o bendras šalies 12.2 %.Kuomet baigėsi karantinas ir ekstremali situacija Lietuvoje, į darbus grįžo kai kurie darbuotojai ir šiuo metu bedarbių yra 13.5%, o spalio 1 dienai prognozuojama, kad bus apie 12.1 % bedarbių. Iš 3705 bedarbių registruotų Kėdainių užimtumo tarnyboje 45 % yra ilgalaikiai bedarbiai, 52 % kaimo gyventojai, 25 % neturi jokios profesijos. Daugėja bedarbių turinčių tik pradinį išsilavinimą ir bedarbystės problema tampa dar opesnė. Darbdaviai raginami dalyvauti pameistrystės, profesinių rengimo centrų programose ir taip bendradarbiauti su Užimtumo tarnyba, spęsti bedarbystės problemą kartu. Kėdainiuose susidariusi situacija tokia, kad daug kvalifikuotų jaunų specialistų išvyksta į didžiuosius miestus. O kokybiškų laisvų darbo vietų yra tik 7 %. Tačiau į jas trūksta specialistų.

  Pagal vidutinį darbo užmokesčio dydį darbuotojui, Kėdainiai patenka į Lietuvos penketuką, tačiau diskutuota ir apie tai, kad vidutinį miesto darbo užmokesčio dydį iškelia stambioji pramonė ir skaičiai neatspindi realios situacijos, susidariusios Kėdainiuose.

  Baigėsi UŽT paramos priemonės galiojusios karantino metu

  Iki vasaros pabaigos galiojusios paramos priemonės darbdaviams, savarankiškai dirbantiems ir bedarbiams, pandemijos metu netekusiems darbo, baigėsi. Šiuo metu Užimtumo tarnyboje nėra jokių paramos priemonių, išskyrus bedarbio pašalpas, kurias moka SODRA ir bedarbiai per 30 mėnesių, turi būti išdirbę 12 mėnesių. Prastovų išmokomis pasinaudojo 233 Kėdainių r. sav. darbdavių, 2700 darbuotojų ir buvo išmokėta 2,5 mln. Eur. Subsidijomis pasinaudojo 273 darbdaviai ir išmokėta 4,3 mln. Eur.

  Informacija darbdaviams apie darbuotojų testavimą

  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja l.e.p. Kėdainių skyriaus funkcijas Jurgita Arbočienė, supažindino Kėdainių verslininkus su esama pandemine situacija Lietuvoje ir ES šalyse. Pagal COVID –19 susirgimų skaičių,36-ąją šių metų savaitę, geriausiai atrodo kaimyninė Lenkija, bei Vengrija. Esame 4 vietoje po pirmaujančių Slovėnijos, Airijos ir Estijos pagal susirgimų skaičių. Kėdainių rajone, per 14 dienų, 317.3 fiksuojama susirgimų atvejų, padaugėję 6 % per paskutines 7 dienas.

  Verslininkai buvo supažindinti su įmonėse galiojančia tvarka, pagal LRV 1999 m. gegužės 7 d. nutarimą Nr.  544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi“. Dar kartą prisiminta, kokių dokumentų ar pažymų prašyti iš darbuotojų, kaip sudaryti sąrašus darbuotojų, kurie yra vakcinuoti ar periodiškai besitikrinantys. Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos patikrinimai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis (11 punktas). Ir kitoks nutarimas dar nėra priimtas (registracija 1808 telefonu arba 1808.lt).

Skip to content