-->
  • Kauno PPA rūmų tarybų ir atstovybių tarybų susitikimas

    Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos nariai, filialų ir atstovybių vadovai ir tarybų nariai balandžio 20 d. bendrame susitikime svarstė Rūmų veiklos plėtros tikslus ir uždavinius bei glaudesnio bendradarbiavimo tarp visų Rūmų padalinių, jungiančių verslus, galimybes.

    Susitikime dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius, viceprezidentai Vaida Butkuvienė, Vydas Damalakas, Arūnas Tarnauskas (taip pat ir Šalių atstovybės pirmininkas) ir tarybos nariai, Marijampolės filialo pirmininkas Vygantas Subačius, Jonavos filialo pirmininkas Alfonsas Meškauskas, Kėdainių filialo pirmininkas Egidijus Žaltauskas, Prienų atstovybės vadovė Lina Dužinskienė, Vilkaviškio atstovybės pirmininkas Aloyzas Beržanskis, Kaišiadorių atstovybės pirmininkas Remigijus Daugėla, filialų ir atstovybių tarybų nariai.

    Drauge aptarėme verslų regione poreikius, bendradarbiavimą su vietos savivalda, Verslo tarybų veiklą, atstovaujant verslo interesams, Rūmų įtakos didinimo klausimus, narių pageidavimus dėl Rūmų paslaugų, pasikeitėme geros praktikos pavyzdžiais.

    Kiti susitikimai ir tolesnis idėjų generavimas vyks Rūmų strateginės sesijos metu.

Skip to content