• Naujienos
 • Kauno finansininkų klubo pasiūlymai gerinant finansinių ataskaitų kokybę

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kauno finansininkų klubas kartu su LR Finansų ministerija surengė diskusiją „Finansinių ataskaitų kokybė ir kokios priemonės galėtų ją pagerinti“.

  Diskusijoje dalyvavo  LR finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė Ingrida Muckutė, departamento specialistai,  Apskaitos, audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktorius Audrius Linartas ir Kauno finansininkų klubo nariai. Diskusija sėkmingai vyko hibridiniu būdu – Finansų ministerijos atstovai bei dalis klubiečių prisijungė per ZOOM, kiti diskusijai rinkosi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Didžiojoje salėje.

  Diskusijos metu diskutuota apie vadovo požiūrį į finansinių ataskaitų kokybę, finansininko kompetencijas bei finansinių ataskaitų kokybės problematiką. Kauno finansininkų klubas diskusijos metu pateikė pasiūlymus, galinčius padėti pagerinti finansinių ataskaitų kokybę.

   

   

   

  Vadovo požiūris į finansinių ataskaitų (FA) kokybę: ar vadovui rūpi FA? Kokia informacija jose svarbi vadovui? Kokia nesvarbi? Kodėl?

  Kauno finansininkų klubo pasiūlymai:

  • Peržiūrėti finansinių ataskaitų struktūrą bei praplėsti rodiklių skaičiavimais, eilutėmis apie sumokėtas palūkanas, patirtą nusidėvėjimą, EBITDĄ, kitos veiklos pajamų ekonominį pobūdį.
  • Vadovai seka informaciją einamuoju laiku, todėl aiškinamajame rašte pateikiama analitinė informacija tampa neaktuali. Siūlome atsisakyti aiškinamojo rašto, nes įmonės dėl konkurencinių grėsmių nepageidauja teikti skaičių ir konkrečios informacijos, o aiškinamojo rašto informaciją įtraukti kaip balanso ar pelno/nuostolio ataskaitos elementus.
  • Atsisakyti ataskaitų dubliavimo, kai ta pati informacija teikiama skirtingoms institucijoms. Siekti, kad vieno formato ataskaitos būtų tinkamos visoms verslą kontroliuojančioms institucijoms.
  • Neveikiančios įmonės neturi žmogiškų resursų parengti ataskaitas, jų ataskaitos neatspindėtų finansinių rodiklių pokyčių. Siūlome atrasti įrankius ir priemones, kaip neveikiančios įmonės galėtų pateikti informaciją valstybės institucijoms.
  • Supaprastinti įmonių likvidavimo procesą.

   

  Finansininko kompetencija ir požiūris: koks finansininko požiūris į finansinių ataskaitų kokybę, jei vadovui nerūpi? Kas gali pakeisti jo požiūrį?

  Kauno finansininkų klubo pasiūlymai:

  • Darbo rinkoje trūksta kvalifikuotų finansų apskaitos specialistų. Aukštosios mokyklos turėtų iš esmės peržiūrėti finansinės apskaitos specialistų programas ir jas pritaikyti šiandienos poreikiams. Programose didesnį dėmesį skirti skaitmenizavimui, tarptautiškumui, finansų apskaitos procesų suvokimui. Glaudžiau bendradarbiauti su verslu, nagrinėti realias situacijas ir nuolat tobulinti programas.

  Ar problema nebaudžiamumas?  Kokios priemonės būtų efektyvios finansinių ataskaitų kokybei gerinti?

  Kauno finansininkų klubo pasiūlymai:

  • Siekiant finansinių ataskaitų kokybės siūloma poveikį taikyti ne per baudas.
  • Siulome bendradarbiaujant visoms institucijoms ir verslui sukurti įrankius, kurie veiktų ir užtikrintų finansinių ataskaitų kokybę ir savalaikį pateikimą.

  Po diskusijos nutarta, kad remiantis renginio metu gauta informacija ir pasiūlymais LR Finansų ministerija teiks pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų ir kokybę teigiamai įtakosiančių priemonių sukūrimo.

Skip to content