• Naujienos
 • Kaštų optimizavimo ir darbo efektyvumo patirtys karantino metu ir po jo

  Pagrindinis uždavinys, su kuriuo susiduria beveik kiekviena įmonė – veikloje patiriamų kaštų optimizavimas. Kiekvienoje įmonėje jis sprendžiamas labai individualiai, tačiau pastebima, kad sunkiausiai įmonės sprendžia vykdomos veiklos vadybos bei kitų bendrųjų kaštų optimizavimo klausimus. Karantino metu šis klausimas buvo ypač aktualus ir toks išliko lig šiol, todėl Kauno verslo vadovų klubo nariai susitiko pasidalinti patirtimi.

  Klubiečių diskusiją „Kaštų optimizavimo ir darbo efektyvumo patirtys karantino metu ir po jo“ moderavo klubo vadovas, UAB „Incon“ direktorius Mantas Raišys, o apie patirtis optimizuojant kaštus įmonėse karantino metu ir po jo pranešimus pristatė keturi klubo nariai: Arnas Bebrauskas, UAB „IT MAX“ direktorius ir akcininkas, Mantas Agentas, UAB „MANTINGA“ generalinis direktorius, Žygimantas Tamulaitis, AB „Ortopedijos technika“ generalinis direktorius ir Andrejus Subotinas, UAB „Textilis“ projektų vadovas ir akcininkas.

  UAB „IT MAX“ direktorius Arnas Bebrauskas pastebi, kad neretai taupymas ne tik nepadeda sutaupyti, bet ir tampa labai brangus, nutikus kažkam, mažiau tikėtinam. Karantino metu įmonėje buvo peržiūrėtos išlaidos, tiesiogiai susijusios su darbuotojais – darbo užmokestis, geri darbo įrankiai, patogios, funkcionalios patalpos; pervežimo išlaidos ir mokėjimų atidėjimo valdymas (sukurta priminimų klientams programėlė).

  UAB „MANTINGA“ –  didelė įmonė, tad ir jos patirtis kiek kitokia. Tačiau šios įmonės generalinis direktorius Mantas Agentas pasidalino keliais principais, kuriais vadovavosi karantino metu bei įvestomis naujovėmis, kurios išliko ir pasibaigus karantinui. Pvz. „Karo kambarys“, kuriame kasdien vyksta 3 lygių susitikimai, skirti stebėti ir analizuoti dabartinę situaciją, numatyti rizikas ir priimti reikiamus sprendimus čia ir dabar bei „Nulinis biudžetas“ (“Zero Based Budget”) – kiekvienas skyrius nuo nulio peržiūrėjo kiekvieną biudžeto eilutę, atsisakė nepagrįstų išlaidų ir per labai trumpą laiką patvirtino naują kitų metų biudžetą.

  Laikinai sustabdžius darbo užmokesčio įmonėje augimą, pavyko išlaikyti darbuotojus, atleidžiant tik darbo drausmės ar kitų sąlygų nesilaikančius – tai darbuotojams suteikė motyvacijos ir padidino jų našumą. M. Agentas pastebi, kad nors susidūrus su COVID-19 iššūkiu nebuvo lengva, tačiau turimas įmonės rezervas leido sumažinti emocijas ir priimti racionalesnius sprendimus.

  LR Vyriausybei paskelbus karantiną šalyje, remiantis jos nurodymu, AB „Ortopedijos technika“ turėjo nedelsiant nutraukti beveik visų medicinos paslaugų teikimą, kitos veiklos sritys dėl tiesioginių sąsajų su med. paslaugų sritimi taip pat buvo visiškai ar dalinai sustabdytos. Žygimantas Tamulaitis,  AB „Ortopedijos technika“ generalinis direktorius pastebi, kad atsiradus apribojimams įprastoms įmonės veikloms, galimi 2 scenarijai. Pirmas – kaštų taupymas stabdant dalį įmonės veiklų bei likusių galimų veiklų efektyvinimas. Antras – naujų galimybių, veiklos sričių paieška. Sumažėjus pajamoms įmonė siekė sumažinti sąnaudas ir išlaikyti apyvartinių lėšų balansą. Atkreiptas dėmesys į žmogiškuosius išteklius, kintamus veiklos kaštus bei mokesčius. Atlikus kaštų optimizavimo veiksmus įmonėje pastebėta, kad visuotinas nežinojimas kaip teisingiausiai veikti tokios krizės metu ir pandemijos padarinių neapibrėžtumas komplikavo situaciją priimant sprendimus, bet iš kitos pusės buvo lengviau tartis tiek išorėje, tiek įmonės viduje dėl visų bendro supratingumo ir „bendro reikalo“. „Reikia veikti ryžtingai ir nedelsiant, įsivardinant, kad tai geriausi mums žinomi sprendimai šiuo metu. O keičiantis situacijai neteisingus sprendimus koreguoti, nebijant tai įvardinti ir pripažinti.“ – sako Ž. Tamulaitis.

  UAB „Textilis“ projektų vadovas ir akcininkas Andrejus Subotinas taip pat ėmėsi optimizuoti kaštus. Logistikoje ir gamyboje pasitelkė partnerių iš šalies, suskaidė užsakymus į mažesnius, bei perėjo prie 2-4 darbo dienų savaitės, o dalį darbo darbuotojai dirbo nuotoliniu būdu. Nuotoliniam būdui buvo pritaikytos ir kolekcijos – parengti video ir audio pristatymai, o B2B susitikimuose bei forumuose dalyvavo internetu. Šiandien įmonė džiaugiasi, kad nėra atleistų darbuotojų, be to paleista nauja gamybos įranga ir patvirtintas naujas ES projektas Dizainas LT, kuriame įmonė dalyvauja.

Skip to content