• Naujienos
 • Jonavos Verslo taryboje pritarta NT mokesčio tarifo komercinės paskirties turtui mažinimui

  2021 m. balandžio 15 dieną įvyko trečiasis šiais metais Jonavos verslo tarybos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi 2 klausimai: dėl valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifų nustatymo bei nekilnojamojo turto mokesčio tarifų komercinės paskirties nekilnojamajam turtui sumažinimo.

  Pirmąjį klausimą pristačiusi Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Lineta Jakimavičienė akcentavo, kad šio sprendimo projekto tikslas – siekiant aiškumo asmenims, mokantiems valstybinės žemės nuomos mokestį, išdėstyti pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nurodytas pagrindines žemės paskirtis ir naudojimo būdus, konkrečiai žemės naudojimo paskirčiai ir būdui priskiriant konkretų tarifą. Savivaldybės komisija, sudaryta valstybinės nuomos mokesčio tarifams nustatyti, siekdama skatinti žemės privatizavimo procesus, pateikė siūlymą kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir visuomeninės paskirties teritorijų tarifą padidinti nuo 0,75 iki 0,8 proc., o komercinės paskirties objektų ir rekreacinių teritorijų nuo 1,0 iki 1,2 proc. Šiuo metu šis tarifas vienodas tiek nuosavybės teise valdomai, tiek nuomojamai žemei. Toks sprendimas siūlomas tuo tikslu, kad nuomos tarifai nebūtų mažesni ar lygūs 2020-05-28 rajono tarybos sprendimu Nr.1TS-94 patvirtintiems atitinkamų naudojimo būdų privačios žemės mokesčio tarifams. Jonavos rajono savivaldybės inicijuotam sprendimo projektui pritarė visi Verslo tarybos nariai.

  Kur kas aktyvesnės diskusijos sulaukė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo verslo bendruomenės siūlymas dvejiems metams sumažinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą komercinės paskirties turtui nuo 0,7 iki 0,5 procentų.

  VĮ Registrų centras atlikus masinį perkainojimą (perkainojama kas 5 metai, paskutinis perkainojimas vyko 2016 metais), iki 45 procentų išaugo įmonių valdomo turto mokestinės vertės. Šios vertės yra bazė nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti, tad didėja ir įmonių mokamas nekilnojamojo turto mokestis. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, intervale nuo 0,5 procento (iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 0,3 procento) iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato pačios savivaldybės. Apklausus Jonavos filialo verslininkus bei susisteminus gautą iš narių informaciją, paaiškėjo, jog įmonių valdomo turto mokestinė vertė 2021 metais palyginus su 2020-aisiais, vidutiniškai išaugo net 24 procentais.

  Gamybinės paskirties nekilnojamajam turtui Jonavoje taikomas minimalus 0,5 procento tarifas. Tuo tarpu pandemijos labiausiai paliestų sektorių, t.y. komercinio naudojimo (administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto), gyvenamojo, sodų, garažų ir pagalbinio ūkio paskirties nekilnojamojo turto, vertinamo pagal NTMĮ 9 str. 2 d. 1, 2 p., tarifas – 0,7 procento.

  Jonavos verslo taryba pritarė Rūmų pasiūlymui ir rekomendavo sumažinti nekilnojamojo mokesčio tarifą 2 metams. Tarifas nuo 0,7 iki 0,5 procentų būtų mažinamas tik smulkaus bei vidutinio verslo subjektams. Jei mokesčio sumokėjimo problemų  kiltų stambioms įmonėms, jos turėtų teisę kreiptis į Jonavos rajono savivaldybę individualia tvarka. Šis Jonavos verslo tarybos siūlymas perduotas tolimesniems svarstymams Jonavos rajono savivaldybės administracijai.

  KPPAR Jonavos filialo informacija

Skip to content