• Naujienos
 • Jaunimo užimtumo rėmimo iniciatyva

  Europos Komisija pristato iniciatyvą “Jaunimo užimtumo rėmimas. Darbo vietos būsimajai kartai”, kuria siekiama suteikti jaunimui visas galimybes išnaudoti visą jų potencialą formuoti ES ateitį ir klestėti vykstant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkoms.

  Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Eurpos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis„Ypač šiais krizės laikais kaip niekada svarbu, kad padėtume būsimajai europiečių kartai klestėti ir pradėti profesinį kelią. Siūlome aiškių ir konkrečių būdų, kad mūsų jaunuoliai gautų profesinių galimybių, kurių jie verti. Šiandienos pasiūlymuose taip pat išdėstoma, kokiu ES finansavimu valstybės narės gali pasinaudoti, kad padidintų jaunimo užimtumą. Investuodami į jaunimą šiandien, padėsime sukurti konkurencingą, atsparią ir įtraukią rytdienos darbo rinką.“

   

   

   

   

  Jaunimo užimtumo rėmimo iniciatyva grindžiama keturiomis veiksmų kryptimis:

  • Sustiprinama Jaunimo garantijų iniciatyva, siekiant geriau pasiekti pažeidžiamesnes grupes, tokias kaip rasinių ir etninių mažumų jaunimas, neįgalūs jaunuoliai arba kai kuriose kaimo ar atokiose vietovėse arba skurdžiuose miestų rajonuose gyvenantys jaunuoliai. Toliau laikomasi pažado, kad jei jaunuoliai prisijungs prie Jaunimo garantijų iniciatyvos, per keturis mėnesius gaus pasiūlymą dirbti, mokytis, dalyvauti pameistrystės programoje ar stažuotis.
  • Europos Komisijos pasiūlymu dėl Tarybos rekomendacijos dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiama, kad sistemos taptų modernesnės, patrauklesnės, lankstesnės ir labiau pritaikytos prie skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos reikmių.
  • naujas postūmis pameistrystei bus naudingas ir darbdaviams, ir jaunimui, o įvairiuose sektoriuose atsiras daugiau kvalifikuotos darbo jėgos. Europos pameistrystės aljansas padėjo suteikti daugiau kaip 900 000 pameistrystės galimybių. Atnaujintas aljansas skatins nacionalines koalicijas, rems MVĮ ir stiprins socialinių partnerių – profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų – vaidmenį.
  • tarp papildomų priemonių, skirtų jaunimo užimtumui remti, yra paskatos užimtumui ir veiklos pradžiai trumpuoju laikotarpiu ir gebėjimų stiprinimas, jaunųjų verslininkų tinklai bei bendri kelių įmonių mokymo centrai vidutinės trukmės laikotarpiu.

  Europos Komisija, pasiūliusi priemonę „NextGenerationEU“ ir būsimame ES biudžete jau pasiūlė didelių ES finansavimo galimybių jaunimo užimtumui paremti. T.y., jaunimo užimtumui pagerinti turėtų būti skirta bent 22 mlrd. eurų. Dabar šioms investicijoms pirmenybę turi teikti valstybės narės. 

  Daugiau informacijos čia.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content