• Naujienos
 • Italijos Vyriausybės sprendimai dėl valstybės pagalbos užtikrinant įmonių likvidumą ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu

  2020 m. balandžio 6 d. Italijos vyriausybė priėmė „likvidumo nutarimą“ – naują ekonominių priemonių paketą, skirtą padėti verslui kriziniu laikotarpiu, sudarant galimybę įmonėms gauti kreditus ir atidėti įsipareigojimus, o taip pat suteikiantį Vyriausybei papildomas specialias galias strateginės svarbos ir teisingumo sektoriuose (http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/14417 ).

  Nustatytas valstybės garantijų mechanizmas, užtikrinantis papildomą 400 milijardų eurų likvidumą įmonėms: valstybė garantuos 70-90% verslo paskolų sumos bendrai 200 mlrd. eurų vertės per valstybinę eksporto kreditų agentūrą „SACE“, kiti 200 mlrd. eurų bus skirti garantuoti investicijoms, kurios skatins eksportą.

   

  1. Galimybė gauti kreditą, parama likvidumui, eksportui, internacionalizacijai ir investicijoms:
  • įmonėms, turinčioms mažiau nei 5000 darbuotojų, kurių apyvarta mažesnė nei 1,5 mlrd. eurų, gali būti garantuojama 90 proc. prašomo finansavimo sumos, taip pat taikoma supaprastinta garantijos suteikimo procedūra;
  • įmonėms, kuriose dirba daugiau nei 5000 darbuotojų, o apyvarta svyruoja nuo 1,5 iki 5 mlrd. eurų — garantuojama 80 proc. prašomo finansavimo sumos, o 70 proc. — įmonėms, kurių apyvarta viršija 5 mlrd. eurų;
  • garantijos suma negali viršyti 25 proc. nuo 2019 m. užfiksuotos apyvartos arba dvigubai viršyti įmonės personalo išlaikymo išlaidų;
  • mažoms ir vidutinėms įmonėms, įskaitant individualius verslininkus, rezervuota 30 mlrd. eurų, ir joms SACE garantijas suteiks nemokamai, tačiau su sąlyga, kad įmonės jau bus išnaudojusios galimybes pasinaudoti Centrinio garantijų fondo („Fondo Centrale di Garanzia“) teikiamomis paskolomis.

   

  Be to, šiuo nutarimu dar labiau sustiprinamos garantijų fondo galimybės teikti paramą tiek finansinių dotacijų, tiek sukuriant galimybes įmonėms padidinti likvidumą būdu, taip pat ir toms įmonėms, kurios turi iki 499 darbuotojų, bei laisvai samdomiems profesionalams. Šis fondas jau buvo sustiprintas „Cura Italia“ dekretu (2020 m. Kovo 17 d.), padidinant jį 1,5 milijardo eurų ir paverčiant pilnaverčiu paramos SVV mechanizmu. Taip pat labai supaprastinamos biurokratinės procedūros norint pasinaudoti šio fondo teikiamomis garantijomis.

  Nutarimu taip pat sustiprinama valstybės parama eksportui – įvedama bendro draudimo (co-insurance) sistema, pagal kurią valstybė prisiima 90% draudimo įsipareigojimų (per SACE), o įmonė – likusius 10%,  taip atlaisvinant verslui papildomus 200 mlrd. eurų vertės išteklius eksportui didinti.

  1. Priemonės verslo tęstinumui užtikrinti, ypač tų įmonių, kurios iki krizinės situacijos veikė sėkmingai (atsižvelgiant į įmonių finansinę atskaitomybę):
  • Praplečiamos nuomos lengvatų sąlygos negyvenamosios paskirties patalpų nuomai: taikoma viešbučiams, sandėliams, biurams.
  • Nebus galima inicijuoti įmonių bankroto bylos iškėlimo ir kitų procedūrų, grindžiant įmonės nemokumu, tol, kol tęsiasi ekstremali padėtis;

   

  1. Reguliavimo stiprinimas strateginės svarbos ir finansinių įsipareigojimų srityse:
  • Išplečiamos „auksinės galios‘ (Golden Power), numatytos ES reglamente Nr. 452/2019, taikymo srityst. y. Vyriausybės teisės blokuoti rinkos operacijas, susijusias su strateginiais sektoriais, arba nustatyti jų kontrolę, jei tai kelia rimtą grėsmę nacionaliniams gynybos ar saugumo interesams (siekiant apsaugoti strategines įmones nuo užsienio įmonių perėmimo, nustatyti prievolę gauti išankstinį leidimą atitinkamoms užsienio investicijoms, susijusioms su finansų, kredito ir draudimo sektoriais, infrastruktūra ir ypatingos svarbos technologijomis (įskaitant energetikos, transporto, vandens ir sveikatos), su apsirūpinimu maistu, su prieiga prie neskelbtinos informacijos, įskaitant asmens duomenis, su dirbtiniu intelektu, robotika, puslaidininkiais, kibernetiniu saugumu, taip pat nanotechnologijomis ir biotechnologijomis).

  1. Mokesčių ir apskaitos priemonės:

  Atidedami įmonių ir darbuotojų mokesčių mokėjimų terminai, tame tarpe ir PVM mokėjimai už balandžio ir gegužės mėn. (papildomai prie to, kas jau buvo numatyta „Cura Italia“ nutarime). Detaliau:

  • PVM, išskaitymai ir įmokos, sustabdytos subjektams, kurių apyvarta sumažėja mažiausiai 33 proc., kai pajamos / mokesčiai mažesni nei 50 mln. eurų;
  • 5 labiausiai nukentėjusių provincijų (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) gyventojams PVM mokėjimo sustabdymas, jei apyvarta sumažėjo bent 33 proc., neatsižvelgiant į 50 mln. eurų apyvartos ribą;
  • numatomas mokesčių mokėjimų atnaujinimas nuo birželio mėn., suteikiant galimybę mokestinį įsiskolinimą išmokėti 5 dalimis;
  • Kovo 20 d. mokamų įmokų terminas pratęsiamas iki balandžio 16 d.;
  • Be to, 50% mokesčio kreditas darbo vietos dezinfekavimo išlaidoms padengti taip pat bus taikomas ir asmeninių apsaugos priemonių, kaukių ir akinių darbuotojams pirkimams.

   

  1. Kitos priemonės:
  • Pratęsiamos ir padidinamos „Cassa integrazione“ išmokos nedirbantiesiems dėl ekstremalios situacijos iki 800 eurų per mėn.
  • Numatytos išmokos šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų.

  Lietuvos Respublikos ambasados Italijos Respublikoje informacija

Skip to content