• Išankstinis metinės infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro 0,2 proc.

  Išankstinis metinės (2021 m. sausį, palyginti su 2020 m. sausiu) infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro 0,2 proc. Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių, būsto apstatymo, namų apyvokos įrangos ir kasdienės būsto priežiūros prekių ir paslaugų kainų padidėjimas bei transporto, būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro prekių ir paslaugų kainų sumažėjimas.

   

   

   

   

  Išankstinis mėnesinis (2021 m. sausį, palyginti su 2020 m. gruodžiu) vartotojų kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro 0,4 proc.

  __________________

  * Išankstinis įvertis.

  Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

  Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

   

  Paaiškinimai

  Infliacija – ilgalaikis bendrojo kainų lygio didėjimas, dėl kurio mažėja pinigų perkamoji galia. Infliacija paprastai apskaičiuojama pagal vartotojų kainų indeksą ir reiškiama procentais.

  Pagal SVKI apskaičiuota infliacija – infliacija, apskaičiuota remiantis suderintu vartotojų kainų indeksu (SVKI), kuris skaičiuojamas vadovaujantis tarp Europos Sąjungos šalių suderinta metodika ir kuris leidžia palyginti bendrojo kainų lygio didėjimą Europos Sąjungos šalyse.

  Suderintas vartotojų kainų indeksas – vartotojų kainų indeksas, apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.

   

   

   

   

   

  Lietuvos statistikos departamento informacija

Skip to content