• Naujienos
 • Investicijų tendencijos pramonėje

  Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad investavusių įmonių 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo. Tam įtakos turėjo susidariusi situacija dėl COVID-19 pandemijos.

  Respondentų, teigiančių, kad 2020 m. investicijos padidėjo, palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 42 iki 30 proc., o teigiančiųjų, kad sumažėjo – padaugėjo nuo 37 iki 45 proc., 4 proc. įmonių visai neturėjo investicijų (prieš metus – 5 proc.). Didžiausia dalis įmonių, palyginti su 2020 m. investavusiomis įmonėmis, buvo pagrindinių metalų gamybos veiklose, mažiausia – popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos veiklose.

  Pramonės įmonių vadovai prognozuoja, kad investicijos 2021 m. didės – taip teigė 34 proc. vadovų, 41 proc. – planuoja tokias pat investicijas kaip ir 2020 m., mažėjimą numato 18 proc., o 7 proc. apklaustųjų investuoti neketina. Prognozuojama, kad didžiausia dalis įmonių investuos pagrindinių metalų gamybos veiklose.

  Apklausos duomenimis, 2020 m. pramonės įmonės investavo į įrenginių atnaujinimą (36 proc.), gamybinio pajėgumo plėtrą (29 proc.), produkcijos gamybos modernizavimą (15 proc.) bei kitiems tikslams (20 proc.) (užterštumui mažinti, darbo saugos priemonėms įsigyti ir kt.). 2020 m., palyginti su 2019 m., mažiau įmonių investavo į gamybinio pajėgumo plėtrą ir daugiau – kitiems tikslams.

  2021 m. 31 proc. apklaustų įmonių vadovų planuoja investuoti į senų įrenginių pakeitimą, 26 proc. – į gamybinio pajėgumo plėtrą, 18 proc. žada skirti investicijų produkcijos gamybai modernizuoti (žr. 2 pav.).

  Apklausos duomenimis, investicijas labiausiai skatina gaminamos produkcijos paklausa – šią priežastį nurodė 84 proc. įmonių vadovų. Didelę įtaką investicijoms turi ir naujų technologijų plėtra bei kvalifikuota darbo jėga (79 proc.) ir finansiniai ištekliai arba numatomas pelnas (76 proc.).

  Pramonės įmonių investicijų tyrimas grindžiamas įmonių vadovų apklausa apie įvykusius ir prognozuojamus įmonių investicijų pokyčius. Statistinės anketos tyrimui surenkamos spalio–lapkričio mėn. apklausta 709 respondentai – dešimtadalis visų pramonės įmonių, kurių pajamos sudaro 71 proc. visų pramonės įmonių pajamų.

   

  Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

  Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

  Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

  Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

   

  Lietuvos statistikos departamento informacija

   

Skip to content