• Investicijų plano Europai rezultatai

  Šiandien Europos Komisijos paskelbti Investicijų plano Europai (J.-C. Junckerio plano) rezultatai rodo, kad vykdant Investicijų planą viršytas pirminis tikslas ir lūkesčiai – jau pritraukta 360 mlrd. eurų vertės investicijų, o du trečdaliai šios sumos gauti iš privačių išteklių. Dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) paramos 850 000 mažųjų ir vidutinių įmonių galės lengviau gauti finansavimą. Skaičiavimai rodo, kad ESIF jau padėjo sukurti daugiau kaip 750 000 darbo vietų, o iki 2020 m. jų turėtų būti sukurta 1,4 mln. Dėl J.-C. Junckerio plano ES BVP jau padidėjo 0,6 %, o iki 2020 m. šis rodiklis turėtų pasiekti 1,3 %.

  Taip pat svarbi yra tikslinė parama, suteikta šimtams projektų vykdytojų pagal Europos investavimo konsultacijų centro, kuris jau išnagrinėjo 860 prašymų, iniciatyvą ir Europos investicinių projektų portalas, suteikiantis potencialiems investuotojams galimybę lengvai naudotis brandžių projektų duomenų baze.

  Lietuvoje Europos Investicijų banko finansavimas siekia 412 mln. EUR, tikimasi pritraukti iš viso 1,6 mlrd. EUR investicijų. Šiuo metu pagal sutelktas su Europos strateginių investicijų fondu susijusias investicijas, palyginti su BVP, Lietuva yra 5-ta Europos Sąjungoje.  

  Komisijos pasiūlymu dėl kito ilgalaikio ES biudžeto siekiama sustiprinti ES, kaip patrauklios vietos investicijoms, pozicijas pasaulio ekonomikoje. Naujasis „InvestEU“ fondas remsis sėkmingos ESIF veiklos rezultatais ir sieks pritraukti dar 650 mlrd. eurų investicijų, o pagal Reformų rėmimo programą bus teikiama techninė ir finansinė reformų vykdymo parama valstybėms narėms. Europos Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą nedelsti svarstyti kito ilgalaikio ES biudžeto ir sektorinius pasiūlymus.

   

  Naujausius rezultatus, įgyvendinant Investicijų planą Lietuvoje, galite rasti ČIA, o Lietuvos faktų suvestinę galite rasti ČIA

  Informacijų suvestines pagal visas šalis ir sektorius (2018 m. lapkričio mėn. duomenys) galite rasti ČIA

   

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_lt.htm

Skip to content