• Naujienos
 • INVEGOS įmonių grupė 2023 m. pirmąjį ketvirtį į Lietuvos ekonomiką investavo 127 mln. eurų

  INVEGOS įmonių grupės finansavimo apimtys į įvairius ūkio sektorius per pirmąjį 2023 m. ketvirtį siekė beveik 127 mln. eurų. O investuotos valstybės lėšos pritraukė daugiau nei 70 mln. eurų privačių investicijų. 

  „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) primena, kad INVEGOS įmonių grupę kartu su INVEGA sudaro UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA) ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF). 

  „Pirmojo ketvirčio pabaigoje bendras INVEGOS įmonių grupės investicijų bei garantinių įsipareigojimų portfelis sudarė beveik 1,5 mlrd. eurų. Lyginant su 2022 m. pabaiga, portfelis yra sumažėjęs 10 mln. eurų, nes pirmąjį 2023 m. ketvirtį grąžintų investicijų buvo kiek daugiau nei naujų. Tačiau įvertinus 2023 m. pirmojo ketvirčio INVEGOS įmonių grupės suteikto finansavimo apimtis, matome, kad metinis investicijų planas jau įvykdytas 34 proc.“, – ketvirčio rezultatus pristato INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. 

  Aktyviausiai buvo naudojamasi portfelinėmis garantijomis

  INVEGOS vadovas pasakoja, kad pagrindinis Nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) konsolidacijos tikslas yra sutelkti žmogiškuosius, finansinius resursus, kompetencijas, aktyviau diversifikuoti finansavimo šaltinius bei užtikrinti didesnes investicijas į Lietuvos strategines sritis – ne tik Lietuvos verslą, bet ir žemės ūkį, energetiką bei infrastruktūros projektus. Taigi, pasibaigus pirmajam 2023 m. ketvirčiui, pirmą kartą suskaičiuoti ir pristatyti bendri INVEGOS įmonių grupės rezultatai. O tai leidžia susidaryti bendrą vaizdą, kokios priemonės yra aktyviausios, kur daugiausiai investuota.

  Akivaizdu, kad aktyviausiai šių metų pradžioje buvo naudojamasi portfelinėmis garantijomis, kurias teikia INVEGA, – iš viso jų suteikta už 33,5 mln. eurų. Tuo metu individualiomis garantijomis aktyviausiai naudojosi žemės ūkio sektoriaus klientai – iš suteiktų 22,3 mln. eurų garantijų, ŽŪPGF suteikė garantijų už 14,1 mln. eurų, o INVEGA – likusius 8,2 mln. eurų.

  Didelis susidomėjimas išliko ir paskolomis, teikiamomis per finansų tarpininkus. Iš viso pasirašytos 743 sutartys už 31,32  mln. eurų.  Tiesiogiai, o ne per finansų tarpininkus, paskolas šį ketvirtį aktyviausiai teikė VIPA – iš visų paskolintų 21,9 mln. eurų, ji suteikė paskolų už 16,2 mln. eurų, o tuo tarpu INVEGA – 5,7 mln. eurų.

  Ir toliau aktyviai buvo naudojamasi įvairiomis kompensacijų priemonėmis. Skaičiuojama, kad INVEGOS įmonių grupė iš viso skyrė kompensacijų už daugiau kaip 15 mln. eurų. Ir kaip teigia INVEGOS vadovas, nors metų pradžioje buvo pakeistos INVEGOS dalinio palūkanų kompensavimo sąlygos, pagal kurias nuo šiol kompensuojama 50 proc. sumokėtų palūkanų už paskolas ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, verslas vis tiek aktyviai naudojasi šia galimybe. 

  Verslas pirmąjį ketvirtį ir toliau sėkmingai naudojosi alternatyviais finansavimo šaltiniais – per įvairias rizikos kapitalo priemones šį ketvirtį daugiau kaip 24 verslus pasiekė beveik 3,1 mln. eurų.

  Artimiausiu metu – 2,8 mlrd. eurų vertės investicijų planai 

  Kaip pasakoja K. Motiejūnas, INVEGOS įmonių grupė jau yra nusimačiusi ir artimiausius veiklos planus įvairiose ekonomikos srityse. Šiuo metu rengiamų finansinių priemonių vertė sudaro 2,8 mlrd. eurų, neįskaitant papildomai pritraukiamų privačių investicijų. 

  Kaip pristato INVEGOS vadovas, rengiamos įvairios finansinės priemonės verslui, startuoliams, viešajam sektoriui, priemonės inovacijų skatinimui, infrastruktūros projektams, taip pat – žemės ūkiui, daugiabučių modernizavimui, kultūros paveldui, atsinaujinančių išteklių energetikai ir t.t.

  Apie INVEGĄ

  UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.

  INVEGA informacija

Skip to content