• Naujienos
 • INVEGA primena nepraleisti progos pateikti paraišką apyvartinei paskolai gauti pagal priemonę „Tiesioginės COVID-19 paskolos“

  Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) primena, kad 2022 m. gegužės 16 d. baigiasi terminas pateikti paraišką apyvartinei paskolai gauti pagal priemonę „Tiesioginės COVID-19 paskolos“. Todėl verslai, kurie planuoja ar jau yra pradėję pildyti paraiškas, kviečiami suskubti jas pateikti INVEGAI.

  „Verslas, kuris planuoja kreiptis į INVEGĄ dėl paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti, turėtų atkreipti dėmesį, kad kartu su paraiška reikia pridėti ir visus prašomus dokumentus, o paraiškų vertinimui yra skirtas 20 darbo dienų terminas, skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir papildomų dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Paraišką tenka ir patikslinti, pateikti papildomą informaciją, todėl reikėtų įvertinti, kad laiko nėra likę labai daug. Be to, INVEGAI priėmus sprendimą suteikti paskolą, klientas per 30 darbo dienų INVEGAI turės pateikti tris atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymas iš finansų įstaigų. Tik pateikus šias pažymas, INVEGA gali pasiūlyti pasirašyti paskolos sutartį. Visi šie veiksmai turi būti atlikti iki sutarčių dėl apyvartinių paskolų pasirašymo termino pabaigos – 2022 m. birželio 30 d.“, – sako Priemonių valdymo skyriaus projektų vadovė Kristina Račkauskaitė-Liandzbergienė.

  INVEGA primena, kad COVID-19 paskolomis gali pasinaudoti tiek smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, tiek didelės įmonės, kurių vykdoma pagrindinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, o verslo subjekto veikla pradėta vykdyti ne vėliau kaip 2020 gruodžio 31 d. Taip pat yra vertinamas apyvartinės paskolos poreikis ir verslo galimybės grąžinti paskolą, todėl svarbu, kad paraiškos būtų pildomos dėmesingai bei pateikiama visa prašoma informacija.

  Paskola skiriama apyvartinėms lėšoms, išskyrus netinkamoms išlaidoms, apie kurias plačiau galima rasti priemonės apraše, finansuoti. Paskolos lėšomis gali būti apmokamos nuo 2020 m. spalio 1 d. patirtos, bet dar neapmokėtos, ir planuojamos patirti išlaidos, tačiau jos gali būti apmokamos ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo paskolos išmokėjimo dienos. Suėjus terminui, nepanaudotą apyvartinėms lėšoms skirtą paskolos sumą paskolos gavėjas turės grąžinti INVEGAI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti teikiamos ne ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui su galimybe iškilus sunkumams vykdyti įsipareigojimus, kreiptis į INVEGĄ laisvos formos motyvuotu prašymu ir, INVEGAI sutikus, neviršijant 72 mėn. termino, paskolos trukmę pratęsti.

  Pagal priemonės sąlygas, vienam paskolos gavėjui gali būti suteiktos ne daugiau kaip dvi paskolos apyvartinėms lėšoms – viena paskola apyvartinėms lėšoms, kuri suteikta pagal priemonę iki 2021 m. gruodžio 1 d., o antra paskola apyvartinėms lėšoms, kuri suteikta po 2021 m. gruodžio 1 d. Suteikiamos ir jau suteiktos paskolos apyvartinėms lėšoms bendra suma negali būti didesnė kaip 2 mėnesių vidutinės apyvartos dydžio. Atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal Registrų centrui pateiktos paskutinės metinės finansinės atskaitomybės duomenis juridinių asmenų atveju arba pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktos paskutinės metinės pajamų deklaracijos duomenis fizinių asmenų atveju. Maksimali išduotų paskolų suma negali viršyti 5 mln. Eur, o įmonių grupei – 10 mln. Eur, bet ne daugiau kaip 25 proc. 2019 m. apyvartos arba dvigubos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus.

  Šiuo metu priimta teigiamų sprendimų už daugiau kaip 1,5 mln. Eur, o pasirašyta sutarčių suma siekia beveik 112 tūkst. Eur iš 100 mln. Eur skirto finansavimo paskoloms apyvartinėms lėšoms finansuoti. Kvietimas teikti paraiškas bus stabdomas 2022 m. gegužės 16 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą, o sutartys dėl paskolų apyvartinėms lėšoms pasirašomos iki 2022 m. birželio 30 d. Paskolos išmokamos ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 31 d. Paraišką investicinei paskolai gauti galite teikti iki 2022 m. spalio 31 d.

  Paraišką pasinaudoti priemonės finansavimu verslas gali teikti INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą adresu https://covid19paskolos.invega.lt/login. Paraiška laikoma pateikta, kai elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje paraiškos būsena yra „Pateikta vertinti“. Daugiau aktualios informacijos apie priemonę rasite adresu https://invega.lt/verslui/visos-priemones/25/tiesiogines-covid-19-paskolos-ii-etapas-nuo-2022-02-10-107. Konsultacijos teikiamos susisiekiant elektroniniu paštu uzklausos@invega.lt arba telefonu +370 5 210 7510.

  INVEGOS informacija

Skip to content