• Naujienos
 • INVEGA pradeda teikti subsidijas atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams

  Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) nuo balandžio 25 d. atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams pradeda teikti subsidijas pagal priemonę „Subsidijos atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams“. Šia pagalbos priemone gali pasinaudoti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ir gauti subsidiją už turistams iš užsienio valstybių suteiktas kelionės paslaugas Lietuvoje.

  „Kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija glaudžiai bendradarbiavome, kad galėtume padėti vienam iš labiausiai nukentėjusių sektorių per COVID-19 pandemijos laikotarpį – atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams. Įvairūs apribojimai šalies viduje ir reikalavimai atvykstantiems iš užsienio valstybių pristabdė atvykstamojo turizmo organizatorių veiklos tempą, todėl tikimės, kad šios subsidijos padės verslams atsistoti ant kojų ir tęsti savo veiklą pilnu tempu“, – sako Priemonių valdymo skyriaus vyresnioji projektų vadovė Agnė Mačiulienė.

  Kas gali kreiptis dėl subsidijos?

  Dėl subsidijos gali kreiptis labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės, Juridinių asmenų registre registruotos ne vėliau kaip 2019 m. spalio 31 d. ir kurios turi galiojantį atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus pažymėjimą paraiškos pateikimo metu ir už laikotarpį, už kurį prašoma skirti subsidiją.

  Kitas svarbus kriterijus – įmonės pajamos 2021 m., lyginant su 2019 m., sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. Atitikimas šiam reikalavimui bus vertinamas pagal 2019 m. ir 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenis.

  Kokia maksimali subsidijos suma?

  Maksimali subsidijos suma apskaičiuojama pagal pateiktą nurodytos formos ataskaitą už 2019-2021 m. atitinkamus ketvirčius. Didžiausia galima suma už vienam turistui suteiktas kelionės paslaugas yra 3 Eur, o didžiausia galima subsidijos suma vienam atvykstamojo turizmo organizatoriui – 30 tūkst. Eur. Bendra valstybės pagalba subsidijos gavėjui ir su juo susijusioms įmonėms negalės viršyti 2,3 mln. Eur.

  Kokius dokumentus reikia pasiruošti?

  Paraišką ir susijusius dokumentus gauti subsidiją įmonė turi pateikti el. paštu kosubsidijos@invega.lt.

  Pirmiausia svarbu įsitikinti, kad turimas atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus pažymėjimas paraiškos teikimo metu yra vis dar galiojantis.

  Atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriai kartu su paraiška INVEGAI turi pateikti Smulkio ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaraciją ir informaciją apie verslo subjekto nuosavybės ir kontrolės struktūrą. Kartu su struktūra prašoma pateikti išrašą iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos arba lygiaverčio kitos valstybės registro, jeigu šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose.

  Verslo subjektas taip pat turi pateikti 2021 m. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Jeigu kelionių organizatorius priklauso įmonių grupei, tokiu atveju reikia pateikti įmonių grupės ir subsidijos gavėjo 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų atskleista nuosavo kapitalo sudėtis.

  Kad būtų galima apskaičiuoti, kokią maksimalią subsidijos sumą galima skirti įmonei, ji turėtų pateikti nurodytos formos ataskaitą už 2019-2021 m. ketvirčius, už kuriuos yra prašoma skirti subsidiją.

  Pagal priemonės sąlygas, vieno atvykstamojo turizmo organizatoriaus paraiška gali būti teikiama ir subsidija skiriama tik vieną kartą, o visi teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

  Paraiškai pateikti nėra skirta daug laiko

  INVEGA primena, kad paraiškai ir kitiems privalomiems dokumentams pateikti yra skirta laiko iki 2022 m. gegužės 9 d. imtinai, todėl atvykstamojo turizmo organizatoriai turėtų atidžiai įsivertinti, kiek laiko užtruks surinkti ir pateikti visus reikalingus dokumentus.

  Dokumentų sąrašą ir kitą aktualią informaciją galima rasti čia: https://invega.lt/verslui/visos-priemones/25/subsidijos-atvykstamojo-turizmo-kelioniu-organizatoriams-109

  O priemonė „Dalinis pastoviųjų išlaidų kompensavimas klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjams“ startuos šiek tiek vėliau – nuo 2022 m. gegužės 2 d., o paraiškos bus priimamos iki 2022 m. gegužės 16 d.

  Jei kiltų klausimų dėl priemonės sąlygų ar dokumentų, verslas gali kreiptis konsultacijos telefonu +370 5 210 7510 ir el. paštu uzklausos@invega.lt.

   

  INVEGOS informacija

Skip to content