• Naujienos
 • INVEGA eksporto kredito garantijos teikiamos ir eksportuojantiems į Europą

  Dėl COVID-19 pandemijos Europos Komisija (EK) laikinai išplėtė didesnės rizikos eksporto rinkų apibrėžimą, įtraukdama ir Europos Sąjungos (ES) nares bei kitas valstybes iki šiol laikytas mažai rizikingomis. Šis sprendimas leidžia Lietuvos nacionalinės plėtros įstaigai „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) teikti eksporto kredito garantijas įmonėms, eksportuojančioms lietuviškas prekes ir į Europą.

  INVEGA eksporto kredito garantijos leidžia valstybei ir eksportuotojui pasidalyti riziką, kai neparduotinos (didelės) rizikos valstybėje įsikūręs pirkėjas laiku neatsiskaito arba bankrutuoja. Anksčiau visos ES narės, išskyrus Graikiją, taip pat Norvegija, Šveicarija, Islandija, JAV, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija ir Japonija laikytos parduotinos (mažos) rizikos šalimis ir į jas eksportuojant garantijos negalėjo būti teikiamos. Naujuoju EK sprendimu visos parduotinos (mažos) rizikos valstybės yra paskelbtos laikinai neparduotinos (didelės) rizikos valstybėmis.

  INVEGA eksporto garantija yra turtinis įsipareigojimas išmokėti iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, kai pirkėjas neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja. Su tokia garantija eksportuotojas mažiau rizikuoja parduodamas prekes ar paslaugas su atidėtųjų mokėjimų terminu. Garantija saugo nuo užsienio pirkėjų nemokumo, kurį gali lemti politiniai ar komerciniai veiksniai.

  Dėl eksporto kredito garantijų gali kreiptis ilgiau nei vienerius metus veiklą vykdančios įmonės, kurių metinės pajamos viršija 100 000 Eur. Garantuojamas tik lietuviškos kilmės prekių pardavimas ir paslaugų suteikimas. Prekių lietuviška kilmė turi būti patvirtinta  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotu kilmės sertifikatu.

  Maksimali garantijų suma vienam eksportuotojui negali viršyti 2 mln. eurų. Tokia pat viršutinė riba nustatyta garantijų sumai vienam pirkėjui visų eksportuotojų atžvilgiu. Maksimali garantijos suma vienam eksportuotojo pasirinktam pirkėjui negali būti didesnė kaip 750 tūkst. eurų. Garantijos neteikiamos eksportuojant į didelės rizikos šalis, kurias Europos Komisija įvardija kaip turinčias kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusių trūkumų, taip pat į tikslines (mokesčių rojaus) teritorijas.

  Nors garantuojama normali verslo rizika, pirkėjo patikimumas – taip pat svarbus paraiškos vertinimo kriterijus. Pirkėjas privalo vykdyti veiklą ilgiau nei dvejus metus nuo jo registracijos pradžios ir negali turėti skolų eksportuotojui.

  Reaguojant į sunkumus, kuriuos verslas patiria dėl COVID-19 pandemijos, buvo  gerokai padidinta INVEGA eksporto garantijoms skiriamų lėšų suma. Šiuo metu bendra eksporto kredito garantijų suma gali siekti 32 mln. eurų.

  INVEGOS informacija

Skip to content