• Naujienos
 • INVEGA atnaujina palūkanų kompensavimo sąlygas – atsiveria daugiau galimybių verslui

  Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), siekdama užtikrinti, kad valstybės ir mokesčių mokėtojų lėšomis teikiama pagalba būtų efektyvi bei atitiktų verslo poreikius, nuo 2022 m. liepos 21 d. atnaujina priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygas.

  „Atsižvelgdami į verslo pasiūlymus ir esamą situaciją rinkoje, atnaujinome priemonės reikalavimus, todėl nuo šiol atsirado galimybė verslui kompensuoti palūkanas už paskolą įsigyjant didesnės vertės automobilį, pavyzdžiui, elektromobilį ar kitą naują komercinės paskirties automobilį. Atnaujintose priemonės sąlygose, nustatyta, kad įsigyjamo automobilio kaina negalės viršyti 40 tūkst. Eur (įskaitant PVM), o jei yra perkamas elektromobilis – 60 tūkst. Eur (įskaitant PVM). Bet kokiu atveju kompensacija bus mokama už ne didesnę nei 25 tūkst. Eur paskolos dalį jei yra įsigyjamas komercinės paskirties automobilis ir ne didesnę nei 35 tūkst. dydžio paskolos dalį elektromobilio įsigijimo atveju,“ – apie atnaujintas sąlygas pasakoja Priemonių valdymo skyriaus projektų vadovė Aistė Masiulionienė.

  Taip pat palūkanų kompensacijos priemone nuo šiol galės pasinaudoti ir verslai, kuriems INVEGA yra suteikusi tiesioginę paskolą pagal finansinę priemonę „Startuok“.

  Pasak pašnekovės, kaip ir prieš tai, palūkanos nebus kompensuojamos už paskolas, kuriomis bus įsigyjamas ne komercinės paskirties automobilis. A. Masiulionienė primena, kad ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės, o jei tai yra komercinės paskirties automobilis – N1 klasės. Gera žinia ta, kad šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė ir faktiškai vykdoma veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas, taip pat kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės. Pagal atnaujintas sąlygas, bus laikoma, kad automobilių nuomos veikla faktiškai yra vykdoma tada, kai tokios paslaugos yra viešai siūlomos rinkai.

  Palūkanų kompensacija negalės būti taikoma ir tais atvejais, kai pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamajam turtui pirkti, statyti, ar investicijoms į pastato esminį pagerinimą, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje. Taip pat kompensacija neskiriama gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pirkimui arba statybai bei investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato esminį pagerinimą, kai dėl kompensacijos kreipiasi verslininkas arba yra juridinis asmuo ir jo vykdoma veikla nėra galima gyvenamosios paskirties patalpose.

  Kaip pasakoja A. Masiulionienė, atnaujintame priemonės apraše papildomai nustatyta, kad dėl palūkanų kompensacijų negalės kreiptis tie verslai ir jo naudos gavėjai, kuriems yra pritaikytos prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės.

  Tuo atveju, jei verslo subjektas yra gavęs palūkanų kompensaciją, tačiau siekia jos atsisakyti, jis turi pateikti INVEGAI rašytinį laisvos formos prašymą nutraukti palūkanų kompensavimą arba atsisakyti visos pagal dotacijos sutartį suteiktos de minimis pagalbos sumos. Pašnekovė priduria, kad jei atsisakoma visos pagal dotacijos sutartį suteiktos de minimis pagalbos sumos, kompensacijos gavėjas turi grąžinti INVEGAI visas pagal dotacijos sutartį gautas palūkanų kompensacijų sumas.

  Apie INVEGĄ

  UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.

   

  „Invega“ informacija

Skip to content