• Naujienos
 • Interaktyvaus įrankio OiRA naudojimo Lietuvoje 10 metų jubiliejus

  2023 m. rugsėjo mėn. minime OiRA – interaktyvaus profesinės rizikos vertinimo įrankio – naudojimo Lietuvoje 10 metų jubiliejų! Šis išskirtinis interaktyvus įrankis sukurtas, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga, sveikata ir gerovė. Per tiek metų OiRA tapo nepakeičiamu įrankiu įvairių ekonominių sektorių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.

  OiRA – tai interneto platforma, kuri suteikia darbdaviams galimybę patiems atlikti profesinės rizikos vertinimą naudojant paprastus ir lengvai suprantamus modulius. Tai leidžia darbdaviams tinkamai planuoti prevencines priemones ir užtikrinti, kad jų darbuotojai dirbtų saugiai bei būtų tinkamai informuoti apie pavojus savo darbo vietoje. Atkreipiame dėmesį į pagrindines OiRA priemonių naudas – visos priemonės yra nemokamos, visada lengvai pasiekiamos interneto platformoje, sukurtos konkretiems ekonominės veiklos sektoriams, pritaikytos prie realių sąlygų, be to, suteikia galimybę parengti veiksmų planą ir pasirinkti prevencines priemones iš siūlomų prevencinių priemonių sąrašo.

  Šis jubiliejus yra puiki proga pažymėti OiRA įrankio sėkmę Lietuvoje ir jo įtaką darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijai. Per šiuos 10 metų buvo sukurtos 24 OiRA priemonės skirtingiems ekonominės veiklos sektoriams – nuo statybos darbų, pavyzdžiui, darbai ant stogų, iki socialines paslaugas teikiančių įstaigų, ir padėjo sumažinti darbdaviams tenkančią ekonominę naštą dėl prievolės atlikti profesinės rizikos vertinimą, o tai teigiamai paveikė darbuotojus, turėjo įtakos jų darbo sąlygoms, saugai ir sveikatai bei gerovei darbe.

  Paminėtina, kad per šį laikotarpį, pasinaudojant nemokamomis OiRA priemonėmis, buvo atlikta apie 13 tūkst. vertinimų: populiariausia iš jų išlieka OiRA darbo biure, t. y. administracinės veiklos, priemonė.

  Norime padėkoti visoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kurios naudoja OiRA priemones ir prisideda prie darbuotojų saugos didinimo, pagerina darbuotojams darbo sąlygas ir pasirūpina visomis prevencinėmis ir apsaugos priemonėmis, kad darbuotojams būtų saugu dirbti. 

  Be to, šia proga norime pasveikinti visus DSS specialistus ir kitus besidominančius šia sritimi, kurie savo pastabomis ir pasiūlymais padėjo ir padeda tobulinti šį vertingą įrankį.

  Tiems, kurie dar nėra susipažinę su šiuo įrankiu, siūlome išbandyti OiRA priemones ir įsitikinti jų naudingumu, paprastumu naudoti. Tai neabejotinai padės jums geriau suprasti profesinės rizikos vertinimo procesą, sužinoti apie esamus ir galimus kilti pavojus, vykdant veiklą įmonėje, bei padės pagerinti darbuotojų saugą, sveikatą ir prievolę laikytis teisės aktų reikalavimų.  

  OiRA 10 metų jubiliejus parodo mūsų visų įsipareigojimą užtikrinti saugą, sveikatą ir gerovę darbe. Mes tikimės, kad ateityje OiRA bus papildyta naujomis priemonėmis ir padės, kad dar daugiau skirtingų sričių įmonių, įstaigų ir organizacijų užtikrintų, jog jų darbuotojai būtų saugūs ir sveiki darbe.

  Daugiau informacijos apie skirtingas OiRA priemones galite rasti oficialiojoje interneto svetainėje www.oiraproject.eu/lt arba VDI oficialiojoje svetainėje www.vdi.lt.

  VDI informacija

Skip to content