• Naujienos
 • Informacija dėl Jungtinės Karalystės UKCA ženklinimo

   Naujausia JK Department for Business, Energy and Industrial Strategy informacija. Įvedami papildomi palengvinimai verslų prisitaikymui prie UKCA ženklinimo:

  • Mažinamos prisitaikymo prie UKCA sertifikato išlaidos. Gamintojų jau praeitas atitikties testavimas (“conformity assessment”) dėl CE ženklinimo, kuris bus atliktas iki 2022 gruodžio 31 d., bus laikomas tinkamu pagrindu ir UKCA sertifikatui įgyti. Toks tinkamumas truks iki sertifikato galiojimo pabaigos, arba iki 2027 m. gruodžio 31 d. (taikoma ankstesnė data). Šis pakeitimas leis sumažinti gamintojų patiriamas išlaidas artimiausiu laikotarpiu, kadangi nereikės dvigubo testavimo, o tai bus naudinga  gamintojams, ir vartotojams.
  • Pabrėžiama, jog jau dabar į Didžiąją Britaniją (GB) importuojamiems produktams pristaikymo sertifikatui nereikia, kadangi šie produktai jau laikomi rinkoje esančiais (“placed on the market in GB”), o ne naujai įvedamais. Ši taisyklė padės išvengti papildomo GB jau esančių atsargų ženklinimo.
  • Dėl pakaitinių dalių / atskirų detalių produktams, kurie jau kurį laiką yra eksportuojami į GB rinką (“already on the GB market”): tokioms pakaitinėms detalėms reikės išpildyti tuos atitikties reikalavimus, kurie buvo taikomi šiam produktui patenkant į GB rinką. Taip bus išsaugoma lengva jau GB esamų produktų priežiūra ir taisymas.
  • Dėl UKCA ženklo tvirtinimo prie produkto: iki 2025 m. gruodžio 31 d., EEA šalių produktams bus leidžiama UKCA ženklą bei importuotojo informaciją turėti produktą lydinčiame dokumente. Tokia nuolaida duos gamintojams progą adaptuoti savo produktų dizainą jiems tinkamu tempu ir kaštais.

  Įvardinti pokyčiai NETAIKOMI ir NEGALIOJA: medicininiams prietaisams, statybų (construction) produktas; nepilotuojamos orlaivių sistemos, transportuojama slėginė įranga, geležinkelių produktai ir jūrų įranga. Už šias industrijas atsakingi ministerijos departamentai ruošia specialius taisyklių atnaujinimus.

  JK ir toliau nuosekliai dalinsis su šiais pakeitimais susijusia informacija.

  Šiuo metu organizuojamas informacinis internetinis seminaras birželio 29 d. 11 AM (JK laiku – čia) bei 3 PM (JK laiku – čia).

  Naujausi informaciniai leidiniai: Using the UKCA marking bei Placing manufactured goods on the market in GB.

  Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Karalystėje informacija

Skip to content