• Naujienos
 • Individualios garantijos kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimui

  Nacionalinės plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) planuoja birželio mėn. pabaigoje pradėti teikti individualias garantijas kelionių organizatoriams, siekiantiems apsidrausti prievolių įvykdymo garantija ar laidavimo draudimu. Tikimasi, kad tai paskatins bankus ir draudimo bendroves aktyviau teikti šią kelionių organizatorių veiklai būtiną paslaugą. 

  Numatoma, kad INVEGA garantuos iki 50 proc. vieno kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos. Individualios garantijos kelionių organizatoriams siektų nuo 1,5 tūkst. eurų iki 800 tūkst eurų ir galėtų būti teikiamos 3-15 mėn. terminui. Garantijos bus teikiamos ir tais atvejais, kai kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymą užtikrina ne laidavimo draudimo sutartis, o banko garantija. Iš viso šioms INVEGOS garantijoms numatyta skirti 15 mln. eurų.

  Atsižvelgiant į Turizmo įstatymo reikalavimus, visi kelionių organizatoriai privalo užtikrinti savo prievolių įvykdymą klientams, pateikdami banko garantijas ar laidavimo draudimo sutartis. Tai apsaugo kelionių organizatoriaus klientus tais atvejais, kai dėl nemokumo, bankroto ar kitų priežasčių kelionių organizatorius negali įvykdyti savo įsipareigojimų (pvz., kompensuoti klientams dėl neįvykusių kelionių patirtų nuostolių). Tik turėdami galiojantį prievolių įvykdymo laidavimo draudimą ar banko garantiją, keliones organizuojantys verslininkai gali gauti licenciją ir teisėtai vykdyti savo veiklą.

  Ji paaiškino, kad dėl karantino nevykstant daugumai kelionių suveikė domino efektas: kelionių organizatoriai neteko pajamų, smuko jų rodikliai ir išaugo rizika, kad jie prievolių neįvykdys, todėl draudimo ir finansų įstaigos naujus laidavimo draudimus ar garantijas teikia daug brangiau ir su didesniais užstatais. Kraštutiniais atvejais, pavyzdžiui, kai kelionių organizatorius neturi pakankamai užstato, jo veiklos apimtys sumažėjo itin stipriai ar, kai jis nėra rinkos lyderis, ši paslauga tapo jam iš viso neprieinama. Kadangi prievolių įvykdymo užtikrinimas laidavimu ar garantija kelionių organizatoriams yra privalomas, tai šiai paslaugai brangstant ar mažėjant jos prieinamumui, kelionių organizatorių veikla dar labiau apsunkinama. Taip gali įsisukti pavojingas užburtas ratas.

  Pasiūlydama draudimo bendrovėms ir finansų įstaigoms pasidalyti laidavimo (garantavimo) riziką valstybė ne tik sukuria prielaidas padaryti kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo paslaugas labiau prieinamas, bet ir sumažinti įkeičiamo turto ir (ar) lėšų apimtis, kuriuos bus galima nukreipti tiesioginiams šio verslo poreikiams tenkinti. Dar vienas privalumas – INVEGOS garantija bus neatlygintina. Dėl to, valstybės paremti kelionių organizatoriai neabejotinai įgis geresnes galimybes perorganizuoti ir toliau vystyti veiklą, o tai, tikėtina, paspartins viso turizmo sektoriaus atsigavimą.

  INVEGOS garantijos kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimui įsigyti yra turizmo sektoriaus skatinimo plano dalis. Kaip neseniai buvo pranešta, INVEGA teiks ir tiesiogines paskolas dėl COVID-19 pandemijos nukentėjusiems turizmo paslaugų teikėjams. Šioms lengvatinėms paskoloms numatyta skirti apie 15 mln. eurų.

  INVEGOS informacija

Skip to content