• Naujienos
 • Geroji praktika valstybei ir pramonei pereinant prie žiedinės ekonomikos

  LIETUVOS PRAMONĖS PERĖJIMO PRIE ŽIEDINĖS EKONOMIKOS KELRODIS – PIRMOJI BENDRAKŪROS IR PARTNERYSTE GRĮSTA LIETUVOS PRAMONĖS VIZIJA

  2021 m. balandžio  mėn. 22 d. | 10:00 – 17:00 |

   

  GEROJI PRAKTIKA VALSTYBEI IR PRAMONEI PEREINANT PRIE ŽIEDINĖS EKONOMIKOS

  ZOOM PATIRTIES RENGINYS VISOMS SUINTERESUOTOMS ŠALIMS

  Nebūtina dalyvauti visos dienos renginyje, junkitės tik prie Jums AKTUALAUS turinio ir pavyzdžių.

  Renginio taikinyje :

  1. Kaip žiedinę ekonomiką, pramonės transformaciją link žiediškumo suvokia valdžios institucijos bei viešosios įstaigos, kokie planai, kokie realūs veiksmai?
  2. Ar įmanoma žiedinė ekonomika be tvarių finansų sistemos ir finansavimo?
  3. Kokia patirtis dirbant su žiediškumu lyderiaujančių Lietuvos bei pasaulio kompetencijos centrų? Ką tiksliai jie siūlo Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodžiui?
  4. Kokia Žiedinės ekonomikos standartų vystymo situacija? Ką apie tai mano pasaulinio lygio ekspertai kuriantys naujus standartus?
  5. Kiek mes pažengę vartotojų įgalinimo ir elgsenos pokyčių  srityse, kurios būtinos žiediškumui pasiekti? Ką apie tai kalba elgsenos mokslininkai ir dirbantys su vartotojais tiesiogiai?
  6. Kokie žiediškumo modelių pasiekimai, klaidos ir pamokos Lietuvos baldų, tekstilės, maisto, pakuočių gamybos ir perdirbimo pramonėje?
  7. Kaip “second-hand” ekonomika atsispindės Lietuvos žiedinės ekonomikos modelyje? Koks pakartotinio panaudojimo, atnaujinimo, remonto  įmonių vaidmuo Lietuvos ir Europos žiediškumo cikle?
  8. Kaip jaučiasi žiediškume dirbantys Lietuvos start-up? Kokios pagalbos ir valstybės intervencijų jiems reikia?
  9. Kokios idėjos pasaulyje gimsta siekiant akimirksniu išsiaiškinti žiediškumo suvokimo lygį visuomenėje?

   

  Patirties renginio tikslas – Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos ekosistemos dalyvius, kurių šiai dienai projekte identifikuota iki 1000 (valdžios, pramonės, ekspertų, asociacijų, vartotojų, start-up, mokslo ir švietimo atstovų), pakviesti susipažinti su Žiedinės ekonomikos gerąja praktika valstybiniame, pramonės, sektorių, miestų, infrastruktūros, vartotojų, finansavimo lygmenyse. Renginio metu pateikta Lietuvos ir užsienio geroji, sėkmės ir nesėkmės, klaidos ir nusivylimai dirbant su žiediškumu. Lektoriai savo trumpuose pranešimuose akcentuosis į įžvalgas, tendencijas, esminius aspektus.

  Šis renginys yra tik vienas iš projekto renginių, kurio tikslas nukreiptas sutelkti įvairias interesų grupes vieningos Žiedinės  ateities vizijos ir strategijos kūrimui, paskatinti žinių mainus tarp skirtingų sričių ir kompetencijų atstovų, atrasti įvairias sritis jungiančias inovacijas ir sprendimus, sustiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų interesų ir hierarchijų atstovų, išspręsti praeities klaidas ir konfliktus, rasti bendrą viziją ir bendrus sąlyčio taškus pramonės žiedinimo kelyje.

  Registracija būtina. Darbotvarkę ir registraciją rasite:

  https://mita.lrv.lt/lt/renginiai/geroji-praktika-pramonei-pereinant-prie-ziedines-ekonomikos

  Susitikimo nuoroda (zoom):
  https://us02web.zoom.us/j/86867425070?pwd=czc5WnYrbzRiblNjOEJockxqZ2RxZz09

  Meeting ID: 868 6742 5070

  Passcode: 677012

Skip to content