• Generalinė asamblėja vyks minint pirmųjų Prekybos ir pramonės rūmų 95-metį.

  Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai oficialiai duris atvėrė 1925 m. birželio 18 d. 17.00 val. Finansų ministerijos Prekybos departamento patalpose, K. Donelaičio gatvėje (Kaune). Tą pačia dieną pašventintas ir ten pat įsteigtas Prekių muziejus.

  Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai buvo įsteigti 1925 m. Pirmieji Prekybos ir pramonės rūmų narių rinkimai vyko vadovaujantis 1924 m. gruodžio 19 d. priimtu ir 1925 m. sausį įsigaliojusiu Prekybos ir pramonės rūmų įstatymu, apibrėžusiu Rūmų pareigą padėti valdžiai tvarkyti šalies ūkį ir atstovauti vietinių pramonininkų ir prekybininkų interesams. Rinkimuose dalyvavo visa Lietuva, išskyrus Klaipėdos kraštą.

  Per 1925 m. birželio 8 d. įvykusius rinkimus buvo išrinktas 21 Prekybos ir pramonės rūmų narys. Bankai išrinko tuometinį Lietuvos banko direktorių P. Grajauską, Ūkio banko direktorių J. Vailokaitį ir Centralinio žydų liaudies banko direktorių S. Landau. Kooperatyvai išrinko Žemės ūkio kooperatyvų sąjungos Prekybos skyriaus direktorių P. Janulaitį, Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos pirmininką P. Šalčių, Ūkininkų sąjungos pirmininką F. Mikšį, Seimo narį E. Draugelį. Pramonės įmonių buvo išrinktas A. Vosylius, L. Soloveičikas, L. Ožinskis, K. Tilmansas, G. Volfas, J. Mordelis, J. Roginskis. Prekybos įmonės per rinkimus delegavo tuometinį Prekybos departamento direktorių J. Dobkevičių, A. Putrimą, F. Šapirą, R. Sandlerį, M. Lvovičių, J. Šerną, L. Bernšteiną. Nors organizacijoje turėjo būti atstovaujami visos Lietuvos prekybininkai ir pramonininkai, iš pradžių rūmai pavadinti Kauno prekybos rūmais ir tik priėmus pirmąjį įstaigos statutą tapo Lietuvos prekybos ir pramonės rūmais.

  Informacijos formacijos šaltiniai: 

  https://knyga.kvb.lt/lt/parodos/temines-leidiniu-parodos/item/172-prekybos-pramones-ir-amatu-rumu-veikla-1925-1944-m

  Prekybos ir Pramonės Rūmų atidarymas // Lietuva. – 1925, birž. 19, p.4.

   

Skip to content