• Naujienos
 • Gairės dėl kelionių į ES apribojimo įgyvendinimo

  Europos Komisija paskelbė praktines gaires dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo įgyvendinimo. Kartu su gairėmis dėl ypač svarbių darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise, šiomis gairėmis atsižvelgiama į 2020 m. kovo 26 d. Europos Vadovų Tarybos narių pareiškime pareikštus prašymus supaprastinti su piliečių repatriacija susijusio tranzito tvarką.

  Šiose gairėse pateikiamos rekomendacijos kaip taikyti laikinus apribojimus pasienyje, kaip supaprastinti su ES piliečių repatriacija susijusio tranzito tvarką ir spręsti vizų klausimus.

   

  Dėl laikinų apribojimų pasienyje:

  • Atsisakymo leisti atvykti kriterijai. Nebūtinų kelionių į ES apribojimas taikomas trečiųjų šalių piliečiams nerezidentams, kurie turi atitinkamų simptomų arba buvo patyrę ypač didelę infekcijos riziką ir yra laikomi keliančiais grėsmę visuomenės sveikatai. Visi sprendimai dėl atsisakymo leisti atvykti turi būti proporcingi ir nediskriminaciniai.
  • Išimtys. Visiems namo grįžti norintiems ES valstybių narių ir Šengeno asocijuotųjų šalių piliečiams, jų šeimos nariams ir ne ES piliečiams, kurie yra ilgalaikiai ES gyventojai, laikinas kelionių apribojimas netaikomas.
  • Saugumas. Keliautojų, kuriems leidžiama atvykti, atžvilgiu, sienos apsaugos institucijos turėtų griežtai laikytis Šengeno sienų kodekso. Jos turėtų patikrinti kelionės dokumentų autentiškumą, o nacionalinės institucijos turi užtikrinti, kad duomenys būtų sistemingai tikrinami Šengeno informacinėje sistemoje, siekiant apsisaugoti nuo galimų terorizmo grėsmių ar tarpvalstybinio nusikalstamumo.
  • Patikrinimai išvykstant. Sienos apsaugos institucijos turėtų teikti informaciją apie kelionių apribojimus, o susirūpinimą keliantys atvejai turėtų būti nedelsiant perduodami atitinkamoms sveikatos priežiūros tarnyboms.

   

  Dėl tranzito ir repatriacijos. Valstybės narės turi supaprastinti tolesnį tranzitą visų ES valstybių narių ir Šengeno asocijuotųjų šalių piliečiams ir jų šeimos nariams, nepriklausomai nuo jų pilietybės, taip pat leidimą gyventi turintiems trečiųjų šalių piliečiams ir jų išlaikomiems asmenims, grįžtantiems į savo pilietybės ar gyvenamosios vietos valstybę narę.

  Dėl vizų. Valstybių narių konsulatai turėtų toliau veikti ir užtikrinti būtiniausias prašymų išduoti vizą nagrinėjimo paslaugas keliautojams, kuriems netaikomi laikini kelionių apribojimai. Keliautojai iš ES nepriklausančių šalių, kurie dėl kelionių apribojimų turi būti ES ilgiau, nei jiems leidžiama, neturėtų būti baudžiami. Jei šiuo metu su trumpalaike viza Šengeno erdvėje esantys keliautojai priversti likti ilgiau, nei leidžia jų viza, valstybės narės gali pratęsti vizos galiojimą iki 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Be to, valstybės narės turėtų išduoti ilgalaikę vizą arba laikiną leidimą gyventi tiems trumpalaikės vizos turėtojams ir be vizos keliaujantiems asmenims, kurie priversti būti ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

  Daugiau informacijos čia.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content