• Naujienos
 • Europos Sąjunga susitarė dėl penktojo sankcijų Rusijai rinkinio

  Europos Komisija palankiai vertina šiandien ES Tarybos pasiektą susitarimą priimti penktąjį ribojamųjų priemonių (sankcijų) V. Putino režimui rinkinį reaguojant į žiaurią agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones. Kartu su keturiais ankstesniais rinkiniais šiomis sankcijomis dar prisidedama prie ekonominio spaudimo Kremliui didinimo ir jo gebėjimo finansuoti invaziją į Ukrainą silpninimo. Šių priemonių poveikis bus platesnis ir skaudesnis, kad Rusijos ekonomika dar labiau nukentėtų. Jos buvo koordinuojamos su tarptautiniais partneriais.

  Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba rengia papildomus pasiūlymus dėl galimų sankcijų, įskaitant susijusias su naftos importu, ir svarsto kai kurias ES valstybių narių pateiktas idėjas, pvz., dėl mokesčių arba konkrečių mokėjimų kanalų, kaip antai sąlyginio deponavimo sąskaitos. Be sankcijų, ES aiškiai nurodė, kad būtina skubiai mažinti priklausomybę nuo energijos importo iš Rusijos. Kovo 8 d. komunikate „REPowerEU“ Europos Komisija paskelbė strategiją, kaip kuo greičiau sumažinti priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro, ir imamasi veiksmų šiam planui įgyvendinti.

  Balandžio 8 d. priimtą rinkinį sudaro šeši elementai.

  1)    Anglių importo draudimas

  • Draudimas iš Rusijos importuoti bet kokias anglis. Jis paveiks ketvirtadalį viso Rusijos anglių eksporto ir Rusijai reikš apie 8 mlrd. EUR prarastų pajamų per metus.

  2)    Finansinės priemonės

  • Visiškas draudimas vykdyti sandorius su keturiais Rusijos bankais ir įšaldyti jų turtą, taigi dabar jie visiškai atkertami nuo rinkų. Jie užima 23 proc. Rusijos bankų sektoriaus rinkos, todėl Rusijos finansų sistema dar labiau susilpnės.
  • Draudimas teikti didelės vertės kriptoturto paslaugas Rusijai. Tai padės pašalinti galimas spragas.
  • Draudimas teikti konsultacijas dėl patikos fondų turtingiems rusams, todėl savo turtą saugoti ES jiems bus sunkiau.

  3)    Transportas

  • Visiškas draudimas Rusijos ir Baltarusijos krovinių vežėjams, vykdantiems veiklą ES. Tam tikros išimtys bus taikomos būtiniausioms prekėms, kaip antai žemės ūkio ir maisto produktams, humanitarinei pagalbai ir energijai.
  • Draudimas su Rusijos vėliava plaukiojantiems laivams patekti į ES uostus. Tam tikrais atvejais, pvz., medicinos priemonių, vaistų ir energijos tiekimo ir humanitariniais tikslais, taikomos išimtys.

  4)    Tiksliniai eksporto draudimai

  • Papildomi tiksliniai 10 mlrd. EUR vertės eksporto draudimai srityse, kuriose dėl didelės priklausomybės nuo ES tiekiamų prekių Rusija yra pažeidžiama, pvz., kvantinių kompiuterių, pažangių puslaidininkių, jautrių mašinų, transportavimo įrangos ir cheminių produktų. Jie taip pat apima specialius katalizatorius, skirtus naudoti naftos perdirbimo pramonėje. Taip bus toliau daroma žala Rusijos technologinei bazei ir pramonės pajėgumui.
  • Reaktyvinių degalų ir degalų priedų, kurie gali būti naudojami Rusijos kariuomenės, įtraukimas į esamą eksporto draudimą.

  5)    Importo draudimų išplėtimas

  • Papildomi 5,5 mlrd. EUR vertės draudimai importuoti, be kita ko, cementą, guminius gaminius, medį, spiritinius (įskaitant degtinę) ir alkoholinius gėrimus, aukščiausios klasės jūros gėrybes (įskaitant ikrus), taip pat kovos su draudimų apėjimu priemonė, susijusi su kalio karbonato importu iš Baltarusijos. Šios priemonės taip pat padės pašalinti spragas tarp Rusijos ir Baltarusijos.

  6)    Galimybių Rusijos subjektams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir naudotis Europos pinigais panaikinimas; teisiniai paaiškinimai ir vykdymo užtikrinimas

  • Visiškas draudimas Rusijos piliečiams ir subjektams dalyvauti vykdant viešųjų pirkimų sutartis ES. Kai nėra perspektyvios alternatyvos, ribotais atvejais kompetentingos institucijos gali taikyti išimtis.
  • Finansinės ir nefinansinės paramos pagal Europos Sąjungos, Euratomo ar valstybių narių programas teikimo Rusijos valstybės valdomiems arba kontroliuojamiems subjektams apribojimas. Pvz., atsižvelgdama į anksčiau paskelbtas mokslinių tyrimų ir švietimo sričių priemones, Europos Komisija nutrauks dalyvavimą pagal visus esamus susitarimus dėl dotacijų Rusijos viešosioms organizacijoms ar susijusiems subjektams ir sustabdys visus susijusius mokėjimus pagal programas „Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“, Euratomas ir „Erasmus+“. Pagal šias programas su Rusijos viešosiomis organizacijomis ar susijusiais subjektais nebus sudaroma naujų sutarčių ar susitarimų.
  • Įvairių sutapimų tarp dvejopo naudojimo prekių ir pažangių technologijų eksporto apribojimų ir kitų nuostatų pašalinimas.
  • Draudimo eksportuoti banknotus ir parduoti perleidžiamuosius vertybinius popierius išplėtimas, kad jis apimtų visas oficialiąsias ES valiutas.

  Europos Komisija taip pat palankiai vertina tai, kad į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą papildomai įtraukta 217 fizinių asmenų ir 18 subjektų, įskaitant visus 179 Donecko ir Luhansko vadinamųjų vyriausybių ir parlamentų narius. Nuo 2014 m. sankcijos taikomos iš viso 1091 fiziniam asmeniui ir 80 subjektų.

  Tiesioginių užsienio investicijų iš Rusijos ir Baltarusijos tikrinimo gairės

  Balandžio 5 d. Europos Komisija taip pat paskelbė gaires ES valstybėms narėms dėl grėsmės, kuri ES saugumui ir viešajai tvarkai kyla dėl Rusijos ir Baltarusijos investicijų, vertinimo ir prevencijos. Gairėse pabrėžiama padidėjusi rizika dėl investicijų, priklausančių Rusijos ar Baltarusijos vyriausybių įtakos zonai Rusijos invazijos į Ukrainą aplinkybėmis, ir skatinamas glaudus investicijas tikrinančių ir už sankcijų vykdymo užtikrinimą atsakingų institucijų bendradarbiavimas. Valstybės narės raginamos skubiai sukurti visapusiškus investicijų tikrinimo mechanizmus, jei jų dar neturi, taip pat užtikrinti kovos su pinigų plovimu taisyklių vykdymą, kad būtų užkirstas kelias Rusijos ir Baltarusijos investuotojams piktnaudžiauti ES finansų sistema.

   

  Daugiau informacijos:

  Klausimai ir atsakymai dėl penktojo ribojamųjų priemonių Rusijai rinkinio

  Ukrainai skirtas Europos Komisijos puslapis. Šis puslapis prieinamas ukrainiečių ir rusų kalbomis.

  Klausimai ir atsakymai dėl ribojamųjų priemonių (sankcijų)

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content