• Europos Komisija Ukrainai išmokėjo 300 mln. EUR skubią makrofinansinę pagalbą

  Europos Komisija Ukrainai išmokėjo 300 mln. EUR skubią makrofinansinę pagalbą. Lėšų išmokėjimas buvo paspartintas siekiant padėti sustiprinti Ukrainos makroekonominį stabilumą, atsižvelgiant į neišprovokuotą ir nepagrįstą Rusijos invaziją.

  Šie 300 mln. EUR yra pirmosios 600 mln. EUR išmokos dalis pagal naują Ukrainai skirtą 1,2 mlrd. EUR vertės skubios makrofinansinės pagalbos programą. Tikimasi, kad dar 300 mln.  EUR bus išmokėti kitą savaitę.

  Lėšos išmokamos ES Tarybai ir Europos Parlamentui skubiai priėmus Europos Komisijos pasiūlymą dėl naujos skubios makrofinansinės pagalbos programos. Likusios lėšos (600 mln. EUR) bus išmokėtos vėliau šiais metais pagal ES ir Ukrainos pasirašytą susitarimo memorandumą.

  Kaip sausio pabaigoje paskelbė Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen, EK ne tik įgyvendina skubios makrofinansinės pagalbos programą, bet ir rengia papildomą makrofinansinės pagalbos programą, skirtą Ukrainai ilgesniuoju laikotarpiu.

  Pastaraisiais metais ES jau suteikė didelę pagalbą Ukrainai. Nuo 2014 m. ES ir Europos finansų įstaigos šaliai skyrė daugiau kaip 17 mlrd. EUR dotacijų ir paskolų. Į šią sumą įeina 5,6 mlrd. EUR Ukrainai pagal penkias makrofinansinės pagalbos programas, siekiant remti reformų įgyvendinimą tokiose srityse kaip kova su korupcija, nepriklausoma teismų sistema, teisinė valstybė ir verslo aplinkos gerinimas. Pagal paskutinę Ukrainai skirtą makrofinansinės pagalbos programą ES išmokėjo 1,2 mlrd. EUR. Programa užbaigta 2021 m. Ukrainai įgyvendinus visas susitarimo memorandume sutartas sąlygas viešųjų finansų valdymo, valdysenos, teisinės valstybės ir verslo aplinkos gerinimo srityse.

  Tuo pat metu Europos Komisija dirba visose srityse, kad padėtų Ukrainai, teikdama skubią pagalbą. Tai ir humanitarinė pagalba, ir pagalba civilinės saugos srityje. Kovo 1 d. EK Pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė apie papildomą bent 500 mln. EUR ES finansavimą, skirtą reaguoti į humanitarines krizės pasekmes.

  Daugiau informacijos:

  Visas pranešimas spaudai (anglų kalba)

  Duomenų suvestinė „ES solidarumas Ukrainai“

  Duomenų suvestinė „ES solidarumas Ukrainai (skubi makrofinansinė pagalba)“

   

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content